Ecologia (din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului") este o știință biologică de sinteză ce studiază interacțiunea dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc (abiotici și biotici). Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale (populații, biocenoze) și a sistemelor mixte (ecosisteme). Cu timpul, în a doua jumătate a sec. XX prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

Ecologia.jpg

Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală.

În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice pentru a modela evoluția populațiilor, metode fiziologice pentru a înțelege viața organismelor, metode geologice pentru a descrie proprietățile solului, etc.

IstoriaModificare

Primul savant care a reliefat principiul interacțiunii în lumea vie a fost Charles Darwin. Darwin a observat că diferitele specii se influențează reciproc prin activitățile lor și că de aceste interacțiuni reciproce depinde succesul unei specii în lupta pentru existență, adică numărul său de supraviețuitori, de urmași. Ideile lui Darwin au fost dezvoltate de zoologul Ernst Haeckel care a fost primul care a formulat termenul de ecologie în anul 1866. Ecologia după Ernst Heinrich Haeckel (1866): ”Studiul interacțiunilor dintre organismele vii și ambient și organismele vii între ele în condiții naturale” (de la cuvântul elin οικος = casă, cămin).

Principalele ramuriModificare

 • Autecologia: ecologia speciilor individuale, răspunsul acestora la stimuli, adaptarea.
 • Sinecologia: ecologia ansamblului speciilor;
 • Ecofiziologie: disciplină care studiază fiziologia diferitelor grupe de organisme în corelație cu mediul natural.

După biomul studiatModificare

După specia studiatăModificare

Alte ramuriModificare

ReferințeModificare

 • S. Frontier și Pichod-Viale „Écosystèmes”
 • S. Frontier și Pichod-Viale, Editura MASSON Paris-Milano-Barcelona, 1993

BibliografieModificare

 • Petre Neacșu, Zoe Apostolache-Stoicescu. Dicționar de ecologie. Editura științifică și enciclopedică, București, 1982
 • Constantin Pârvu. Dicționar enciclopedic de mediu (DEM), Volumul 1-2. Regia Autonomă Monitorul oficial, 2005
 • Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean. Enciclopedie de biologie. București: ALL Educational, 2007
 • Marin Andrei. Dicționar de biologie : clasică și actuală. Editura Victor B Victor. 2009
 • Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean. Dicționar enciclopedic de biologie. Editura ALL Educational. 2007
 • Elizabeth Martin. Oxford - Dictionar de biologie. Editura Univers Enciclopedic. 1999
 • Raul Călinescu, Alexandra Bunescu, Maria Nardin Pătroescu. Biogeografie. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1972.

Vezi șiModificare

BIBLIOGRAFIE: "DEX" - 1996, pag 329.

Legături externeModificare

Wikimedia Commons conține materiale multimedia legate de ecologie