Entalpie liberă

Potențiale termodinamice
Energie internă   
Entalpie   
Energie liberă   
Entalpie liberă   
modifică 

Entalpia liberă (sau energia liberă Gibbs, denumirea recomandată de IUPAC fiind Gibbs energy sau Gibbs function)[1] este o funcție de stare a unui sistem termodinamic. Entalpia liberă e legată de alte mărimi termodinamice fundamentale prin relația

unde este entalpia, temperatura, entropia, iar energia internă. Sistemul considerat are grade de libertate mecanice, sunt variabilele de poziție (lungimi, arii, volume, unghiuri), iar variabilele de forță (generalizate) conjugate.

Într-o transformare izotermă la variabile de forță constante, un sistem va atinge o stare finală de echilibru termodinamic corespunzătoare unui minim al entalpiei libere.[2]

Exprimată ca funcție de temperatură și de variabilele de forță, entalpia liberă este un potențial termodinamic.

IstoricModificare

Conceptul a fost introdus de Josiah Willard Gibbs în opera sa On the Equilibrium of Heterogeneous Substances.

Entalpia și energia libere sunt concepte care reformulează conceptul mai vechi de afinitate chimică. Definiția dată de IUPAC afinității A e derivata parțială a entalpiei libere G de reacție în raport cu avansarea reacției ξ la presiune și temperatură constante[3]:

 

Entalpia liberă a unui fluidModificare

Fie o cantitate de fluid, care poate fi un amestec de   componente de specii moleculare diferite. O stare de echilibru a acestui sistem este complet descrisă de variabilele temperatură   presiune   și cantitățile în care sunt prezente componentele sale  .[4] Entalpia liberă   este un potențial termodinamic. Diferențiala totală

 

furnizează ecuațiile de stare (bazate pe derivate parțiale)

 

Entalpia liberă de reacțieModificare

Pentru o reacție chimică entalpia liberă de reacție arată sensul de desfășurare al reacției în anumite condiții de temperatură și presiune[5]. Se poate exprima în funcție de entalpia și entropia de reacție:

  la temperatură constantă

Această funcție termodinamică se raportează la o valoare de referință numită entalpie liberă standard.

  pentru starea de neechilibru
  pentru echilibru chimic

Qr câtul de reacție care la echilibru chimic e egal cu marimea constantă de echilibru K.

Termodinamica electrochimicăModificare

În expresia energiei libere Gibbs dG aplicată funcționării unei celule electrochimice apare tensiunea electromotoare a celulei sub forma unui produs cu cantitatea de electricitate generată sau absorbită de celula electrochimică:

 

La temperatură și presiune constante, entalpia liberă a unei reacții poate fi determinată prin intermediul tensiunii electromotoare E a unei celule electrochimice:

 
 

NoteModificare

 1. ^ IUPAC Gold Book
 2. ^ Țițeica, p. 109; Fermi, p. 82.
 3. ^ IUPAC Green Book and Gold Book in .pdf
 4. ^ Cantitățile   pot fi exprimate în unități de masă, de cantitate de substanță (număr de moli) sau chiar număr de molecule.
 5. ^ Nenițescu, ediția a VIII-a(1980), p. 152

BibliografieModificare

 • Fermi, Enrico: Thermodynamics, Dover Publications, 1956, ISBN 978-0-486-60361-2. Google books,
 • Zoltán Gábos, Oliviu Gherman: Termodinamica și fizica statistică, Editura Didactică și Pedagogică, 1964, 1967
 • George C. Moisil: Termodinamica, Editura Academiei RSR, București, 1988,
 • I.G. Murgulescu, R. Vîlcu: Introducere în chimia fizică vol. III Termodinamică chimică, Editura Academiei RSR, București, 1982
 • Costin Nenițescu, Chimie Organică, ediția a VIII-a, volumul I, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980
 • Stoian Petrescu, Valeria Petrescu: Principiile termodinamicii - Evoluție, fundamentări, aplicații, Editura Tehnică, București, 1983
 • Ion M. Popescu: Fizica - Termodinamica, Editura Politehnica Press, București, 2002
 • Șerban Țițeica: Termodinamica, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1982.
 • V. Kirillin, V. Sîcev, A. Șeindlin: Termodinamica, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, (traducere din limba rusă)

Vezi șiModificare

Legături externeModificare