Epistemologie

Seria Certitudine

Epistemologia (provine de la cuvântul elin ἐπιστήμη, care se pronunță [e-pi-ste-me]), este teoria cunoașterii științifice. Este o ramură a filozofiei care se ocupă cu originile, natura și scopurile, metodele și mijloacele cunoașterii. Epistemologia are la bază două întrebări:

 • Ce este cunoașterea?
 • Cum se poate realiza cunoașterea?

EtimologieModificare

Cuvântul „epistemologie” derivă din două cuvinte grecești: epistēme, care înseamnă „cunoaștere” și logos care înseamnă „studiu al” sau „teorie a”.

În antichitate epistēme semnifica cunoaștere sau știință și era contrariul cuvântului doxa, care însemna părere, opinie, deci o cunoștință nesigură.

„Epistemologia este ramura teoriei științei și totodată a filosofiei care cercetează originea, structura, metodele și validitatea cunoașterii științifice.” (Ștefan Georgescu, 1970)

Epistemologia este studiul cunoașterii de tip științific.

Obiectul epistemologieiModificare

O primă operație a epistemologiei este distincția intre cunoașterea de tip comun, general-uman și cunoașterea științifică. Se consideră cunoaștere de tip științific, acea cunoaștere care are următoarele însușiri:

 1. Se îndepărtează de cunoașterea comună și de bunul simț.
 2. Descompune automatismele mentale generate de experienta cotidiană.
 3. Matematizare.
 4. Utilizarea metodelor speciale: modelarea, axiomatizarea, formalizarea etc.
 5. Obține ca produse, cunoștințe cel puțin verificabile dacă nu verificate.

Epistemologia poate avea ca obiect cunoașterea științifică în general fiind numită epistemologie generală. Cunoașterea cunoașterii științifice specializate constituie epistemologii particulare îndepărtându-se de reflecția filozofică.

MetodăModificare

Cercetarea cunoașterii științifice se face preponderent inductiv deoarece fără contribuțiile oamenilor ce produc știință obiectul epistemologiei nu se dezvoltă.Pe lângă generalizările asupra procesului cunoașterii științifice se procedează și la o analiză critică din perspectiva teoriei generale a cunoașterii umane ca de exemplu prin descoperirea supozițiilor filozofice preexistente în teoria și metoda utilizată de omul științei.Epistemologia descinde din latura cognitivă a filozofiei și se încadrează în teoria științei desemnată prin termenul de metaștiință sau scientologie.Epistemologia se inserează in grupul disciplinelor ce studiază știința alături de istoria științei, metodologia științei, sociologia științei, economia știiinței, psihologia științei, logica științei, etc.

Sub aspect metodologic specificul epistemologiei este cercetarea critică a fundamentelor cunoașterii științifice.

În epistemologia generală se procedează prin analiză directă, prin analiza logică formalizantă, analiza istorică-critică precum și prin analiză experimental-genetică.

Concepte cheieModificare

Cunoaștere, adevăr, justificare, întemeierea opiniilor, „a ști cum” comparat cu „a ști că”, opinie adevărată. Cea mai importantă contribuție a epistemologiei este filozofia științei. Epistemologia studiază numai cunoașterea științifică.

EpistemologiModificare

Orientări epistemologiceModificare

 • Empirismul logic
 • Raționalismul științific
 • Raționalism critic
 • Epistemologia genetică

Epistemologia genetică este o teorie și o practică a cercetării cunoașterii prin control experimental.Bazându-se pe experimente de geneză a psihicului și de dezvoltare a sa urmărind apariția și dezvoltarea conceptelor și structurilor operatorii de la vârste mici, tinde la abandonul cunoașterii general filozofice în favoarea cunoașterii precise, în act, a procesului cunoașterii.Este o orientare care agreează interdisciplinaritatea în abordarea cunoașterii atașându-și logica,psihologia, istoria cunoașterii.În felul acesta nu are prejudecăți intemeindu-și concluziile abia ulterior după experimente asupra structurilor mentale.Concepția a fost inițiată de Jean Piaget.

 • Epistemologia fenomenologică
 • Fenomenologia existențială
 • Epistemologia structuralistă
 • Epistemologia realist-critică
 • Epistemologia neotomistă
 • Epistemologia materialist-dialectică


BibliografieModificare

 • M. Florian, Logică și epistemologie, Editura Antet, 1996
 • Dicționar enciclopedic român, Editura Politică, București, 1966
 • Ion Ceapraz, Empiric și teoretic în cunoașterea științifică, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1987
 • Ilie Pârvu, Teoria științifică,Editura Albatros, 1982

Vezi șiModificare

Legături externeModificare

  Citate legate de epistemologie la Wikiquote