Epoca cuprului

Epoca cuprului este perioada din istoria omenirii când au început să fie folosite pentru prima oară unelte de metal, alături de cele deja consacrate, din piatră.

Epoca cuprului se situează între neolitic și epoca bronzului, dar se află în afara sistemului celor trei epoci.

Se mai numește și Eneolitic sau Chalcolithic.