Epsilon (majusculă Ε, minusculă ε, formă lunulată/uncială ϵ; greacă: έψιλον) este a cincea literă a alfabetului grecesc corespunzătoare literei E din alfabetul latin. În sistemul de numerație alfabetic grecesc aceasta posedă valoarea 5. Litera a derivat din consoana feniciană He(He). Ca majoritatea literelor grecești poate fi scrisă atât de la stânga la dreapta cât și de la dreapta spre stânga.

Litera grecească Epsilon, majusculă și minusculă
Alfabetul grec
Α α Alfa Ν ν Niu
Β β Beta Ξ ξ Csi
Γ γ Gama Ο ο Omicron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Ro
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Teta Υ υ Ipsilon
Ι ι ℩ Iota Φ φ Fi
Κ κ Kappa Χ χ Hi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ Miu Ω ω Omega
Litere grecești scoase din uz
Ϝ ϝ Digama Ϙ ϙ Koppa
Ϛ ϛ Stigma Ͳ ͳ Sampi
Ͱ ͱ Heta Ϸ ϸ Șo
Ϻ ϻ San

diacritice

Numele „e psilon” (ἒ ψιλόν, „e simplu”) a apărut în Evul Mediu pentru a distinge litera de digrama „αι”, un fost diftong care ajunsese să fie pronunțat la fel ca epsilon.