San (majuscula: Ϻ) este o literă arhaică a alfabetului grec. Forma sa este asemănătoare cu cea a M-ului modern, sau cu forma modernă a literei grecești sigma (Σ), iar ea a fost folosită ca o alternativă pentru sigma, reprezentând sunetul /s/. Spre deosebire de sigma, ce se afla între ro (Ρρ) și Tau (Ττ), San se afla între pi (Ππ) și koppa (Ϙϙ) în ordinea aflabetică.

Litera grecească San, majusculă și minusculă
Utilizarea lui San în scriere corintică arhaică; ciob inscripționat cu o listă de nume, circa 700 î.Hr.. Textul: ]........ΑΝΤΑΣ:ΧΑ.[ ]....ΚΕΑΣ:ΑΝΓΑΡΙΟΣ[ ]...ΑΥϜΙΟΣ:ΣΟΚΛΕΣ:[ ].ΤΙΔΑΣ:ΑΜΥΝΤΑΣ[ ]ΤΟΙ ΜΑΛΕϘΟ:ΚΑΙ.[
Alfabetul grec
Α α Alfa Ν ν Niu
Β β Beta Ξ ξ Csi
Γ γ Gama Ο ο Omicron
Δ δ Delta Π π Pi
Ε ε Epsilon Ρ ρ Ro
Ζ ζ Zeta Σ σ ς Sigma
Η η Eta Τ τ Tau
Θ θ Teta Υ υ Ipsilon
Ι ι ℩ Iota Φ φ Fi
Κ κ Kappa Χ χ Hi
Λ λ Lambda Ψ ψ Psi
Μ μ Miu Ω ω Omega
Litere grecești scoase din uz
Ϝ ϝ Digama Ϙ ϙ Koppa
Ϛ ϛ Stigma Ͳ ͳ Sampi
Ͱ ͱ Heta Ϸ ϸ Șo
Ϻ ϻ San

diacritice