Exosfera este stratul exterior al atmosferei terestre, aflat la înălțimi mai mari de 750 km, unde aerul este extrem de rarefiat. Prin acest strat se face treptat trecerea spre vidul interplanetar, în care mai există doar atomi de heliu și hidrogen.

Straturile atmosferei

Vezi și modificare

Note modificare