Format:Actinides vs fission products

Actinide și produși de fisiune după timpul de înjumătățire
Actinide[1] după seria de dezintegrare Perioadă de
înjumătățire
(ani)
Produșii de fisiune ai 235U după randament[2]
4n 4n+1 4n+2 4n+3
4,5–7% 0,04–1,25% <0,001%
228Ra 4–6 155Euþ
244Cmƒ 241Puƒ 250Cf 227Ac 10–29 90Sr 85Kr 113mCdþ
232Uƒ 238Puƒ 243Cmƒ 29–97 137Cs 151Smþ 121mSn
248Bk[3] 249Cfƒ 242mAmƒ 141–351

Niciun produs de fisiune
nu are un timp de înjumătățire
în intervalul de
100–210 k ani...

241Amƒ 251Cfƒ[4] 430–900
226Ra 247Bk 1,3 k – 1,6 k
240Pu 229Th 246Cmƒ 243Amƒ 4,7 k – 7,4 k
245Cmƒ 250Cm 8,3 k – 8,5 k
239Puƒ 24,1 k
230Th 231Pa 32 k – 76 k
236Npƒ 233Uƒ 234U 150 k – 250 k 99Tc 126Sn
248Cm 242Pu 327 k – 375 k 79Se
1.53 M 93Zr
237Npƒ 2,1 M – 6,5 M 135Cs 107Pd
236U 247Cmƒ 15 M – 24 M 129I
244Pu 80 M

... sau mai mare de 15,7 M ani[5]

232Th 238U 235Uƒ№ 0,7 G – 14,1 G

Legendă
₡  are o captură neutronică în intervalul 8–50 barn
ƒ  fisil
izomer metastabil
№  primar un naturally occurring radioactive material (NORM)
þ  Otravă neutronică (secțiune de captură eficace a neutronilor termici mai mare de 3k barn)
†  intervalul 4–97 ani: produs de fisiune cu viață medie
‡  peste 200000 ani: produs de fisiune cu viață lungă

Următoarele note vor apărea în articol:

  1. ^ Alături de radiu (elementul 88). Chiar dacă nu e un element actinid, precedând actiniul (elementul 89), urmează unui interval de trei elemente instabile după poloniu (elementul 84) care nu au razioizotopi cu timp de înjumătățire mai mari de 4 ani (222Rn, cel mai longeviv astfel de izotop în intervalul amintit, are un timp de înjumătățire de 4 zile). 226Ra, cel mai longeviv izotop al radiului, are un timp de înjumătățire de 1600 ani, ceea ce justifică includerea elementului alături de cele actinide.
  2. ^ Specific pentru fisiunea 235U sub neutroni termici într-un reactor nuclear tipic.
  3. ^ Milsted, J.; Friedman, A. M.; Stevens, C. M. (). „The alpha half-life of berkelium-247; a new long-lived isomer of berkelium-248”. Nuclear Physics. 71 (2): 299. Bibcode:1965NucPh..71..299M. doi:10.1016/0029-5582(65)90719-4. 
    „Analiza izotopică indică prezența unei specii cu masa 248 cu o abundență constantă în trei probe analizate de-a lungul unei perioade de 10 luni. Acesta a fost atribuită unui izomer al 248Bk cu o perioadă de înjumătățire mai mare de 9 ani. Nu a fost detectată creșterea proporției 248Cf, putând astfel fi setată o limită inferioară pentru timpul de înjumătățire a izotopului β de circa 104 ani. Nu a fost detectată radioactivitate alfa ce poate fi atribuită noului izomer; timpul de înjumătățire a izomerului alfa este probabil superior a 300 ani.”
  4. ^ Acesta este cel mai greu nuclid cu timp de înjumătățire mai mare de 4 ani, înaintea „mării de instabilitate”.
  5. ^ Se exclud nuclizii primordiali cvasistabili, cu un timp de înjumătățire semnificativ mai mare decât 232Th; de exemplu, în timp ce 113mCd are timpul de înjumătățire de 14 ani, 113Cd are un timp de înjumătățire superior cu opt ordine de mărime.
Documentație
Documentație format
Documentația acestui format este inexistentă.