9 iulie:

Adunarea Națională Constituantă din Franța

Alte aniversări: 8 iulie9 iulie10 iulie