Deschide meniul principal
Domeniu public
Această imagine a fost creată în Australia, iar acum se află în domeniul public deoarece termenul de protecție a dreptului de autor a expirat. În conformitate cu Australian Copyright Council (ACC), ACC Information Sheet G23 (durata dreptului de autor) (septembrie 2005), dreptul de autor general a expirat după cum urmează:
Australia
Tipul materialului Dreptul de autor a expirat dacă...
 A  Fotografii sau alte lucrări publicate anononim sau sub pseudonim sau cu autor necunoscut: făcute sau publicate mai înainte de 1 ianuarie 1955
 B  Fotografii (exceptând A): făcute mai înainte de 1 ianuarie 1955
 C  Lucrări artistice (exceptând A & B): creatorul a murit mai înainte de 1 ianuarie 1955
 D  Ediții publicate1 (exceptând A & B): publicate pentru prima oară cu mai mult de 25 de ani mai înainte
 E  Fotografii deținute de guvernul australian sau de un guvern al Commonwealthului 2: publicate pentru prima oară cu mai mult de 50 de ani înainte
1adică aranjamentele tipografice sau/și negativele lucrării publicate.

2deținute indică faptul că un guvern este deținătorul dreptului de autor, sau ar fi deținut dreptul de autor, dar a ajuns la o anumită înțelegere cu autorul.