Formulă chimică

(Redirecționat de la Formula chimică)

Formula chimică sau formula moleculară este o expresie care reprezintă compoziția unei substanțe chimice pure cu ajutorul simbolurilor pentru elementele chimice constitutive. Această formulă servește în chimie pentru indicarea numărului de atomi dintr-o moleculă, iar cifrele indică raportul în care se află atomii. Indicarea tipului legăturilor și a orientării lor se face prin formula structurală.

Al2(SO4)3
Sulfatul de aluminiu are formula chimică Al2(SO4)3. Forma hexahidratată are formula Al2(SO4)3•16H2O.
Formula structurală pentru n-butan. Aceasta nu este o formulă chimică, ci următoarele: formula empirică C2H5, formula moleculară C4H10 și formula restrânsă CH3CH2CH2CH3.

Tipuri modificare

Cel mai simplu tip de formulă chimică este formula empirică sau brută, care reprezintă proporția fiecărui element dintr-un compus. Formula moleculară este acea formulă chimică ce nu oferă nicio informație referitoare la structură, dar reprezintă numărul corect de atom din fiecare element chimic. Formula structurală nu este în sine o formulă chimică, ci este o reprezentare mai complexă care oferă detalii referitoare la structura chimică (cu ajutorul desenelor, proiecțiilor, etc.). Formula structurală restrânsă sau condensată este acea formulă prin care se reprezintă structura într-un mod compact, ca o formulă moleculară „desfăcută”.

Semnificație modificare

Formula chimică indică elementele care se combină și raportul numeric al particulelor în care acestea reacționează. Formula brută reprezintă raportul numeric în care se combină particulele dintr-un compus chimic. O formulă chimica nu indică ce tipuri de particule se combină. De exemplu, în clorura de sodiu, NaCl, particulele componente sunt ioni, iar în apă, H2O, particulele sunt atomi.

Stabilire modificare

Pentru a stabili formula unei substanțe chimice este necesară cunoașterea valenței.

Exemplu modificare

Pentru a exemplifica această operație, vom realiza scrierea oxidului de magneziu. Reprezentarea se face astfel:

  • Se scriu simbolurile elementelor invers de cum se aud: MgO
  • Scrierea valenței elementelor deasupra simbolurilor
  • Simplificarea valențelor(după caz)
  • Scrierea indicilor astfel: valența unui element se scrie indice la vecinul său. Indicele 1 NU se scrie.
Orientarea în spațiu a atomilor cu prezentarea scheletului moleculei apare în formula structurală.

Note modificare