Fraze R

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Frazele de risc (prescurtare: „frazele R”) sunt anotații prezente pe etichetele produșilor chimici, care au rolul de a indica pericolul la care se expune utilizatorul în momentul folosirii, contactului, ingerării, inhalării, manipulării sau plasării lor în mediul natural. Acestea sunt definite în Anexa III a Directivei 67/548/EEC[1] a Uniunii Europene. Lista a fost actualizată și republicată în Directiva 2011/59

Aceste fraze de risc sunt folosite la nivel internațional, nu doar în Europa, depunându-se în continuare eforturi pentru impunerea acestora cu ajutorul SIstemului Global Armonizat de Clasificare și Etichetare a Produșilor Chimici.

Frazele de risc modificare

Notă: Frazele R care lipsesc indică ori faptul că au fost eliminate, ori că au fost înlocuite de alte fraze.

Cod Frază
R1 Exploziv în stare uscată.
R2 Risc de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R3 Risc mare de explozie la șoc, frecare, foc sau alte surse de aprindere.
R4 Formează compuși metalici explozivi foarte sensibili.
R5 Pericol de explozie sub acțiunea căldurii.
R6 Pericol de explozie în contact sau fără contact cu aerul.
R7 Poate provoca un incendiu.
R8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu.
R9 Exploziv în amestec cu materiale combustibile.
R10 Inflamabil.
R11 Foarte inflamabil.
R12 Extrem de inflamabil.
R14 Reacționează violent la contactul cu apa.
R15 La contactul cu apa degajă gaze extrem de inflamabile.
R16 Exploziv în amestec cu substanțe oxidante.
R17 Inflamabil spontan în aer.
R18 La utilizare, vaporii pot forma cu aerul amestecuri explozive/ inflamabile.
R19 Poate forma peroxizi explozivi.
R20 Nociv prin inhalare.
R21 Nociv în contact cu pielea.
R22 Nociv în caz de înghițire.
R23 Toxic prin inhalare.
R24 Toxic în contact cu pielea.
R25 Toxic în caz de înghițire.
R26 Foarte toxic prin inhalare.
R27 Foarte toxic în contact cu pielea.
R28 Foarte toxic în caz de înghițire.
R29 La contactul cu apa se degajă gaze toxice.
R30 Poate deveni foarte inflamabil în timpul utilizării.
R31 La contactul cu acizii se degajă gaze toxice.
R32 La contactul cu acizii se degajă gaze foarte toxice.
R33 Pericol de efecte cumulative.
R34 Provoacă arsuri.
R35 Provoacă arsuri grave.
R36 Iritant pentru ochi.
R37 Iritant pentru sistemul respirator.
R38 Iritant pentru piele.
R39 Pericol de efecte ireversibile foarte grave.
R40 Posibil efect cancerigen — dovezi insuficiente.
R41 Risc de leziuni oculare grave.
R42 Poate provoca o sensibilizare prin inhalare.
R43 Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.
R44 Risc de explozie dacă este încălzit în spațiu închis.
R45 Poate cauza cancer.
R46 Poate provoca modificări genetice ereditare.
R48 Pericol de efecte grave asupra sănătății în caz de expunere prelungită.
R49 Poate cauza cancer prin inhalare.
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice.
R51 Toxic pentru organismele acvatice.
R52 Nociv pentru organismele acvatice.
R53 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R54 Toxic pentru floră.
R55 Toxic pentru faună.
R56 Toxic pentru organismele din sol.
R57 Toxic pentru albine.
R58 Poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului înconjurător.
R59 Periculos pentru stratul de ozon.
R60 Poate afecta fertilitatea.
R61 Poate provoca efecte adverse asupra copilului în timpul sarcinii.
R62 Risc posibil de afectare a fertilității.
R63 Risc posibil de a dăuna copilului în timpul sarcinii.
R64 Risc posibil pentru sugarii hrăniți cu lapte matern.
R65 Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire.
R66 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
R67 Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.
R68 Risc posibil de efecte ireversibile.

Combinații modificare

Codul Combinației Frază
R14/15 Reacționează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile.
R15/29 În contact cu apa se degajă gaze toxice și extrem de inflamabile.
R14/15/29 Reacționează violent cu apa, cu degajare de gaze extrem de inflamabile și toxice.
R20/21 Nociv prin inhalare și în contact cu pielea.
R20/22 Nociv prin inhalare și prin înghițire.
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R21/22 Nociv în contact cu pielea și prin înghițire.
R23/24 Toxic prin inhalare și în contact cu pielea.
R23/25 Toxic prin inhalare și prin înghițire.
R23/24/25 Toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R24/25 Toxic în contact cu pielea și prin înghițire.
R26/27 Foarte toxic prin inhalare și în contact cu pielea.
R26/28 Foarte toxic prin inhalare și prin înghițire.
R26/27/28 Foarte toxic prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R27/28 Foarte toxic în contact cu pielea și prin înghițire.
R36/37 Iritant pentru ochi și sistemul respirator.
R36/38 Iritant pentru ochi și pentru piele.
R36/37/38 Iritant pentru ochi, sistemul respirator și pentru piele.
R37/38 Iritant pentru sistemul respirator și pentru piele.
R39/23 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/24 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghițire.
R39/23/24 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și în contact cu pielea.
R39/23/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și prin înghițire.
R39/24/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea și prin înghițire.
R39/23/24/25 Toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R39/26 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare.
R39/27 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea.
R39/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin înghițire.
R39/26/27 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și în contact cu pielea.
R39/26/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare și prin înghițire.
R39/27/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave în contact cu pielea și prin înghițire.
R39/26/27/28 Foarte toxic: pericol de efecte ireversibile foarte grave prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R42/43 Poate provoca sensibilizare prin inhalare și în contact cu pielea.
R45/46 Poate cauza cancer și provoca modificări genetice ereditare.
R48/20 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.
R48/21 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire.
R48/20/21 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și în contact cu pielea.
R48/20/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și prin înghițire.
R48/21/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea și prin înghițire.
R48/20/21/22 Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R48/23 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare.
R48/24 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea.
R48/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire.
R48/23/24 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și în contact cu pielea.
R48/23/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare și prin înghițire.
R48/24/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită în contact cu pielea și prin înghițire.
R48/23/24/25 Toxic: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.
R50/53 Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R51/53 Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
R68/20 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare.
R68/21 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea.
R68/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin înghițire.
R68/20/21 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare și în contact cu pielea.
R68/20/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare și prin înghițire.
R68/21/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile în contact cu pielea și prin înghițire.
R68/20/21/22 Nociv: risc posibil de efecte ireversibile prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

Fraze de risc ce nu mai sunt utilizate modificare

  • R13: Gaz lichefiat extrem de inflamabil.
  • R47: Poate cauza malformații la nou-născut.

Note modificare

  1. ^ „EUR-Lex - 32001L0059 - EN”. europa.eu. 

Vezi și modificare

Surse externe modificare