Frazele de siguranță (prescurtare: „frazele S”) sunt anotații prezente pe etichetele produșilor chimici, care au rolul de a indica sfaturi de bază pentru o utilizare sigură a produșilor periculoși.

Fraze de siguranță modificare

Cod Frază
S1 A se păstra sub cheie.
S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3 A se păstra într-un loc răcoros.
S4 A se păstra departe de zonele locuite.
S5 A se păstra sub... (lichidul adecvat va fi indicat de fabricant).
S6 A se păstra sub... (gazul inert va fi indicat de fabricant).
S7 A se păstra ambalajul închis ermetic.
S8 A se păstra ambalajul într-un loc uscat, ferit de umiditate.
S9 A se păstra ambalajul într-un loc bine ventilat.
S10 A se păstra conținutul umed.
S11 nespecificat
S12 A nu se închide ermetic ambalajul.
S13 A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.
S14 A se păstra departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S15 A se păstra departe de căldură.
S16 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — Fumatul interzis.
S17 A se păstra departe de materiale combustibile.
S18 A se manipula și a se deschide ambalajul cu prudență.
S20 A nu mânca sau bea în timpul utilizării.
S21 Fumatul interzis în timpul utilizării.
S22 A nu se inspira praful.
S23 A nu se inspira gazul/fumul/vaporii/aerosolii (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)).
S24 A se evita contactul cu pielea.
S25 A se evita contactul cu ochii.
S26 În cazul contactului cu ochii, spălați imediat cu multă apă și consultați medicul.
S27 Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.
S28 După contactul cu pielea, spălați imediat cu mult ... (produsul corespunzător va fi indicat de fabricant).
S29 A nu se arunca la canalizare.
S30 A nu se turna niciodată apă peste acest produs.
S33 A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.
S35 A nu se arunca acest produs și ambalajul său decât după ce sau luat toate precauțiile.
S36 A se purta echipamentul de protecție corespunzător.
S37 A se purta mănuși corespunzătoare.
S38 În cazul unei ventilații insuficiente, a se purta un echipament de respirație corespunzător.
S39 A se purta mască de protecție a ochilor/feței.
S40 Pentru curățirea pardoselei sau a obiectelor murdărite de acest produs, folosiți ... (va fi indicat de către fabricant).
S41 A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie.
S42 În timpul fumigațiilor/pulverizărilor, a se purta un echipament de respirație corespunzător (fabricantul va indica termenul(ii) corespunzător(i)).
S43 În caz de incendiu se va utiliza... (Mijloacele de stingere a incendiului vor fi indicate de fabricant. Dacă apa mărește riscurile, se va adăuga Niciodată nu folosiți apă).
S45 În caz de accident sau simptome de boală, consultați imediat medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).
S46 În caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
S47 A se păstra la o temperatură care nu depășește ... °C (temperatura va fi specificată de fabricant).
S48 A se păstra umezit cu... (materialul adecvat va fi indicat de fabricant).
S49 A se păstra numai în ambalajul original.
S50 A nu se amesteca cu ...(va fi indicat de fabricant).
S51 A se utiliza numai în locuri bine ventilate.
S52 A nu se utiliza pe suprafețe mari în încăperi locuite.
S53 A se evita expunerea — a se procura instrucțiuni speciale înainte de utilizare.
S56 A se depozita produsul și ambalajul său la un centru de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
S57 A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător.
S59 Adresați-vă fabricantului/furnizorului pentru informații privind recuperarea/reciclarea.
S60 A se elimina produsul și ambalajul (recipientul) ca deșeu periculos.
S61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/fișa de securitate.
S62 În caz de înghițire, a nu se provoca voma: a se consulta imediat un medic și a i se arăta ambalajul sau eticheta.
S63 În caz de accident prin inhalare, se transportă victima în afara zonei contaminate și se lasă în stare de repaus.
S64 În caz de înghițire, se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă).
(S1/2) A se păstra încuiat și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S3/7 Păstrați ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros.
S3/7/9 Păstrați ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros și bine ventilat.
S3/9/14 Păstrați într-un loc răcoros, bine ventilat departe de ... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S3/9/14/49 Păstrați numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S3/9/49 Păstrați numai în ambalajul original, într-un loc răcoros, bine ventilat.
S3/14 Păstrați într-un loc răcoros, departe de... (materialele incompatibile vor fi indicate de fabricant).
S7/8 Păstrați ambalajul închis ermetic și uscat (ferit de umiditate).
S7/9 Păstrați ambalajul închis ermetic și într-un loc bine ventilat.
S7/47 Păstrați ambalajul închis ermetic și la o temperatură care să nu depășească ... °C (temperatura va fi indicata de fabricant).
S8/10 Păstrați ambalajul umed, dar conținutul uscat.
S20/21 Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii.
S24/25 Evitați contactul cu pielea și ochii.
S27/28 După contactul cu pielea, scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată și spălați imediat cu mult ... (va fi indicat de fabricant).
S29/35 Nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său numai după luarea tuturor măsurilor de precauție posibile.
S29/56 Nu goliți la canalizare, depozitați acest produs și ambalajul său la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale.
S36/37 Purtați echipament de protecție și mănuși corespunzătoare.
S36/37/39 Purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față.
S36/39 Purtați echipament de protecție corespunzător și mască de protecție pentru ochi/față.
S37/39 Purtați mănuși corespunzătoare și mască de protecție pentru ochi/față.
S47/49 Păstrați numai în ambalajul original la o temperatură ce nu depășește ... °C (temperatura va fi indicată de fabricant).

Vezi și modificare

Surse externe modificare