Funcțiile managementului

Funcțiile managementului (engleză: functions of management) sunt componentele majore ale managementului[1], activitățile foarte importante care compun procesul de management[2]. Astăzi se consideră că funcțiile managementului sunt următoarele: (1) planificarea, (2) organizarea, (3) conducerea și (4) controlul, (5) antrenare[1][3][4][5][6][7][8][9][10][2][11][12][13][14][15][16][17][18]. Semnificațiile acestor funcții sunt:

 1. Planificare = stabilirea unor scopuri (obiective) și imaginarea modului în care să fie atinse (adică elaborarea planurilor)[19].
 2. Organizare = asigurarea că există resursele necesare (umane și fizice) pentru realizarea planurilor și atingerea scopurilor[19].
 3. Conducere = influențarea subalternilor pentru ca ei să contribuie la atingerea scopurilor organizației[20].
 4. Control (sau reglare) = compararea rezultatelor reale cu cele planificate și luarea unor măsuri corective în caz de nevoie [20].

Posibile confuzii Modificare

Funcțiile managementului, numite uneori și funcții manageriale, nu trebuie confundate cu:

 • funcțiile manageriale, în sensul de poziții de conducere în structura organizației, cum este cea de director general;
 • funcțiunile firmei (engleză: functions of organizations) – o funcțiune a firmei este ansamblul activităților înrudite (de aceeași natură sau complementare)[21]; funcțiunile comune sunt: (1) de cercetare-dezvoltare, (2) de producție, (3) comercială, (4) economică (sau financiar-contabilă) și (5) de personal[22].

Reflectarea funcțiilor în manualele internaționale Modificare

Manualele de management din literatura internațională obișnuiesc să urmeze următoarele tipare structurale:

 • Capitolele sunt grupate în părți, în funcție de funcția managerială vizată.
 • Prima parte este introductivă, următoarele patru (părțile II-V) sunt alocate celor patru funcții ale managementului, iar uneori există și partea a VI-a, dedicată unor aspecte trans-funcționale.
 • Partea I, Introducere, cuprinde de obicei capitolele: (1) Introducere (ori Activitatea managerului, sau Managementul în organizație), (2) Evoluția managementului, (3) Mediile organizației, (4) Responsabilitatea socială și etica.
 • Partea a II-a, Planificarea, cuprinde de obicei capitolele: (1) Obiective și planuri, (2) Planificarea strategică, (3) Planificarea tactică și planificarea operațională, (4) Luarea deciziilor, (5) Managementul schimbării și inovării.
 • Partea a III-a, Organizarea, cuprinde de obicei capitolele: (1) Componentele de bază ale organizării, (2) Designul structurii organizatorice, (3) Designul postului, (4) Managementul resurselor umane.
 • Partea a IV-a, Conducerea, cuprinde de obicei capitolele: (1) Motivarea, (2) Leadershipul, (3) Comunicarea, (4) Managementul grupului.
 • Partea a V-a, Controlul, cuprinde de obicei capitolele: (1) Controlul în organizație, (2) Metode de control, (3) Managementul operațiilor, (4) Sistemele informaționale manageriale.
 • Partea a VI-a, Aspecte trans-funcționale, cuprinde capitolele: (1) Managementul companiilor internaționale, (2) Antreprenoriat și small-business.

Structura de mai sus este utilizată, cu variații minore (la nivel de capitol), în majoritatea lucrărilor americane sau britanice din lista bibliografică a acestei pagini (Bartol & Martin, 1994; Boddy, 2008; Certo & Certo, 2012; Daft & Marcic, 2009; DuBrin, 2010 ș.a.m.d.), precum și în câteva lucrări românești (Brătianu et al., 2006; Brătianu & al., 2011; Stăncioiu & Militaru, 1998 – aceasta mai include o parte, referitoare la decizii; în restul lucrărilor, deciziile sunt tratate în cadrul planificării), cu observația că lucrările românești nu includ și partea referitoare la aspectele trans-funcționale.

Abordarea inițială, a lui Fayol Modificare

Prima abordare a funcțiilor managementului datează din 1916 și îi aparține lui Henri Fayol, care prin intermediul lor a definit managementul (numit de către el administrare): „a administra înseamnă a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona și a controla”[23]. Așadar, funcțiile propuse erau acestea cinci: (1) prevederea și previziunea, (2) organizarea, (3) comanda, (4) coordonarea și (5) controlul. Diferențele dintre viziunea contemporană și cea a lui Fayol sunt următoarele:

 • Prima funcție nu mai este de previziune, ci de planificare, un concept mai larg (care include și previziunea, ca instrument folosit în planificare).
 • Comanda a fost înlocuită de conducere, un concept mai larg și lipsit de conotația autoritaristă a comenzii.
 • Coordonarea este inclusă astăzi în organizare.

Abordarea românească Modificare

În majoritatea lucrărilor din România, abordarea funcțiilor managementului este foarte apropiată de cea a lui Fayol, din 1916. Un model general al abordării românești enumeră următoarele funcții ale managementului:

 1. Previziune.
 2. Organizare.
 3. Coordonare.
 4. Antrenare.
 5. Control-evaluare.

Între abordarea aceasta și cea a lui Fayol există două diferențe:

 • Comanda a fost înlocuită de antrenare.
 • Controlul a devenit control-evaluare (deși evaluarea este o componentă a controlului).

Între abordarea românească și cea internațională există aceste diferențe:

 • În abordarea românească există funcția de coordonare (în abordarea internațională, coordonarea este o componentă a organizării).
 • În abordarea românească se preferă previziune în loc de planificare.
 • În abordarea românească funcției de conducere conducere i se spune antrenare (uneori și motivare, vezi mai jos; în abordarea internațională, motivarea este o componentă a conducerii, alături de leadership, comunicare și managementul grupului).
 • În abordarea românească funcției de control i se spune control-evaluare (deși evaluarea este conținută în control).

Câteva exemple din manualele românești:

 • (1) planificare, (2) organizare, (3), coordonare, (4) motivare, (5) control[24].
 • (1) previziune (planificare), (2) organizare, (3) coordonare, (4) antrenare, (5) evaluare-control[25].
 • (1) prevedere (planificare, previziune), (2) organizare, (3) antrenare (comandă-motivație), (4) coordonare, (5) control (control-evaluare)[26][27].
 • (1) prevedere (previziune, planificare), (2) organizare, (3) antrenare (comandă-motivare), (4) coordonare (reglarea proceselor), (5) control-evaluare[28].
 • (1) prevedere, (2) organizare, (3) coordonare, (4) antrenare, (5) control-reglare[29].

Există și autori români care au aderat la abordarea contemporană internațională, considerând că funcțiile managementului sunt (1) planificarea, (2) organizarea, (3) conducerea și (4) controlul (Stăncioiu & Militaru, 1998; Brătianu et al., 2006; Brătianu et al., 2011).

Referințe Modificare

 1. ^ a b Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1994). Management (2nd ed.). McGraw-Hill, p. 6.
 2. ^ a b Griffin, R. W. (1990). Management (3rd ed.). Houghton Mifflin Company, p. 8.
 3. ^ Boddy, D. (2008). Management: An introduction (4th edition). Prentice Hall, p. 20 (autorul le numește management tasks).
 4. ^ Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S., & Dumitru, I. (2011). Business management. București: Editura Universitară, pp. 30-31.
 5. ^ Brătianu, C., Vasilache, S., & Jianu, I. (2006). Business management. București: Editura ASE, pp. 39-40.
 6. ^ Certo, S.C. & Certo, S.T. (2012). Modern management: Concepts and skills (12th edition). Prentice Hall, pp. 7-8 (autorii folosesc denumirea de influență în loc de conducere).
 7. ^ Daft, R.L. (2008). Management (8th edition). Thomson, pp. 8-9.
 8. ^ Daft, R.L. & Marcic, D. (2009). Understanding management (6th edition). South-Western, Cengage Learning, p. 8.
 9. ^ DuBrin, A. J. (2010). Essentials of management (9th ed.). South-Western, p. 7.
 10. ^ Gomez-Mejia, L.R. & Balkin, D.B. (2012). Management: People / performance / change. Prentice Hall, p. 9.
 11. ^ Hill, C.W.L. & McShane, S.L. (2008). Principles of management. McGraw-Hill, p. 4.
 12. ^ Hitt, M.A. et al. (2012). Management (3rd edition). Prentice Hall, p. 10.
 13. ^ Kinicki, A. & Williams, B.K. (2010). Management: A practical introduction (5th edition). McGraw-Hill, p. 14.
 14. ^ Lewis, P.S. et al. (2007). Management: Challenges for tomorrow's leaders (5th edition). Thomson, p. 6.
 15. ^ Robbins, S.P. & Coulter, M. (2012). Management (11th edition). Prentice Hall, p. 9.
 16. ^ Schermerhorn, J.R. Jr. (2012). Exploring management (3rd edition). Wiley, p. 11.
 17. ^ Stăncioiu, I., & Militaru, G. (1998). Management. Elemente fundamentale. București: Teora, p. 111.
 18. ^ Williams, C. (2011). Management (6th edition). South-Western, Cengage Learning, p. 8.
 19. ^ a b DuBrin, A. J. (2010). Essentials of management (9th ed.). South-Western, p. 9.
 20. ^ a b DuBrin, A. J. (2010). Essentials of management (9th ed.). South-Western, p. 10.
 21. ^ Ilieș, L., et al. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint, p. 129.
 22. ^ Ilieș, L., et al. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint, p. 131.
 23. ^ Fayol, H. (1916). Administration industrielle et générale; prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. Paris: H. Dunod et E. Pinat.
 24. ^ Burciu, A., et al. (2008). Introducere în management. București: Editura Economică, p. 55.
 25. ^ Ilieș, L., et al. (2005). Managementul firmei. Cluj-Napoca: Risoprint, p. 12.
 26. ^ Borza, A. et al. (2005). Management. Cluj-Napoca: Risoprint, pp. 51-60.
 27. ^ Ilieș, L., et al. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint, pp. 39-49
 28. ^ Mihuț, I., et al. (2003). Management general. Cluj-Napoca: Carpatica, pp. 31-40.
 29. ^ Burduș, E., & Căprărescu, G. (1999). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică, p. 22.

Bibliografie Modificare

 • Bartol, K. M., & Martin, D. C. (1994). Management (2nd ed.). McGraw-Hill
 • Boddy, D. (2008). Management: An introduction (4th edition). Prentice Hall
 • Borza, A. et al. (2005). Management. Cluj-Napoca: Risoprint
 • Brătianu, C., Mândruleanu, A., Vasilache, S., & Dumitru, I. (2011). Business management. București: Editura Universitară
 • Brătianu, C., Vasilache, S., & Jianu, I. (2006). Business management. București: Editura ASE
 • Burduș, E., & Căprărescu, G. (1999). Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică
 • Burduș, E., Căprărescu, G., Androniceanu, A., & Miles, M. (2003). Managementul schimbării organizaționale (ed. a II-a). București: Editura Economică
 • Burciu, A., et al. (2008). Introducere în management. București: Editura Economică
 • Certo, S. C. (2001). Managementul modern. București: Teora
 • Certo, S.C. & Certo, S.T. (2012). Modern management: Concepts and skills (12th edition). Prentice Hall
 • Daft, R.L. (2008). Management (8th edition). Thomson
 • Daft, R.L. & Marcic, D. (2009). Understanding management (6th edition). South-Western, Cengage Learning
 • DuBrin, A. J. (2010). Essentials of management (9th ed.). South-Western
 • Gomez-Mejia, L.R. & Balkin, D.B. (2012). Management: People / performance / change. Prentice Hall
 • Griffin, R. W. (1990). Management (3rd ed.). Houghton Mifflin Company
 • Hill, C.W.L. & McShane, S.L. (2008). Principles of management. McGraw-Hill
 • Hitt, M.A. et al. (2012). Management (3rd edition). Prentice Hall
 • Ilieș, L., et al. (2009). Management. Cluj-Napoca: Risoprint
 • Ilieș, L., et al. (2005). Managementul firmei. Cluj-Napoca: Risoprint
 • Jones, G.R. (2003). Organizational theory, design, and change: Text and cases (Fourth edition). Pearson International Edition
 • Kinicki, A. & Williams, B.K. (2010). Management: A practical introduction (5th edition). McGraw-Hill
 • Lewis, P.S. et al. (2007). Management: Challenges for tomorrow's leaders (5th edition). Thomson
 • Mihuț, I. (2012). Management și etică. Cluj-Napoca: Risoprint
 • Mihuț, I. et al. (1998). Management. Alba Iulia: Universitatea "1 Decembrie"
 • Mihuț, I., et al. (2003). Management general. Cluj-Napoca: Carpatica
 • Nicolescu, O. & Verboncu, I. (1997). Management (ediția a II-a). București: Editura Economică
 • Robbins, S.P. & Coulter, M. (2012). Management (11th edition). Prentice Hall
 • Schermerhorn, J.R. Jr. (2012). Exploring management (3rd edition). Wiley
 • Stăncioiu, I., & Militaru, G. (1998). Management. Elemente fundamentale. București: Teora
 • Williams, C. (2011). Management (6th edition). South-Western, Cengage Learning
 • Williams, K. (2006). Introducing management: A development guide (Third edition). Elsevier