Gen literar

categoria unei compoziții literare
Pentru alte sensuri, vedeți gen.

Genul literar este o categorie a teoriei literaturii ce reunește opere asemănătoare prin raportul dintre artist și realitatea obiectivă, exprimată prin modalitatea specifică de a înfătișa omul, acțiunile și stările sale sufletești. Genul literar nu cunoaște delimitări rigide. Fiecărui gen i se subsumează diferite specii literare.

Genurile literare pot fi categorisite în funcție de tip (genul liric, genul epic, genul dramatic), de conținut (aventuri, erotic, thriller etc.).

Bibliografie modificare

  • Mircea Mâciu dr., Nicolae C. Nicolescu, Valeriu Șuteu dr., Mic dicționar enciclopedic, Ed. Stiințifică și enciclopedică, București, 1986

Vezi și modificare