Teoria literaturii este un domeniu de studiu care se ocupă de cercetarea bazelor teoretice ale științei literaturii (metodologia literară, istoria literară, critica literară, stilistica, textologia și analiza textului literar, studierea comparată a unei literaturi naționale în contextul literaturii europene și universale, problematica comunicării literare în contextul teoriilor contemporane ale comunicării umane, de asemenea și studierea limbajului artistic în contextul filosofiei și teoriei generale a limbajului, inclusiv informatica, teoriile lingvistice și semiotice ș.a.).

O altă definiție: Teoria literaturii este o ramură a științei literaturii care studiază trăsăturile generale ale creației literare, curentele și metodele artistice ș.a.

Lectură suplimentară

modificare
  • Irina Petraș, Teoria literaturii: curente literare, figuri de stil, genuri și specii literare, metrică și prozodie - dicționar-antologie, 513 p. Editura Didactică și Pedagogică, 1996
  • Gheorghe Crăciun, Introducere în teoria literaturii, Chișinău, Editura Cartier, 2003, ISBN 9975-79-236-7
  • Gabriela Duda, Introducere în teoria literaturii, 256 p., Editura ALL, 2008, ISBN 973-684-648-2
  • Valentina Enciu, Teoria literaturii în 100 termeni. Memorator, 120 p., Editura Arc, 2010, ISBN 9789975615945

Vezi și

modificare