Grupe de elemente chimice

Denumiri colective pentru grupe de elemente înrudite este nomenclatura utilizată de IUPAC pentru categorizarea elementelor chimice.[1]

Denumirile următoare sunt recomandate de IUPAC:

Wikipedia utilizează, în articolele referitoare la elementele chimice și tabelul periodic al elementelor (standard), o nomenclatură hibridă. Sunt preluate denumirile IUPAC Metale alcaline, Metale alcalino-pământoase, Halogeni, Gaze nobile, Lantanide, Actinide și Metale de tranziție. Denumirile Pnictogeni, Calcogeni și Pământuri rare sunt menționate dar nu sunt utilizate în categorizare. Sunt introduse noile categorii Alte metale, Metaloizi și Alte nemetale.

Aceste categorii sunt ilustrate în diagrama care urmează. Lista elementelor chimice și Tabelul periodic al elementelor (standard) utilizează același cod al culorilor, pentru a indica apartenența la una din categoriile respective.

Metale Metaloizi Nemetale
Metale alcaline Metale alcalino-pământoase Lantanide Metale de tranziție Alte metale Alte nemetale Halogeni Gaze nobile
Actinide Elemente de tip necunoscut

ReferințeModificare

Legături externeModificare