Imnul național al Republicii Azerbaidjan

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himni
Imnul de stat a Republicii Azerbaijan

Steagul Azerbaidjanului
Imn alAzerbaidjan Azerbaidjan
VersuriAhmad Javad
MuzicaUzeyir Hajibeyov
Adoptat1919, readoptat în 1992
Probă muzică

Azərbaycan Marșı („Marșul Azerbaidjanului”) este imnul este imnul național al Azerbaidjanului. Versurile sale au fost scrise de către poetul Ahmad Javad, iar muzica a fost compusă de către compozitorul azer Uzeyir Hajibeyov. Imnul a fost adoptat în 1919.[1] Acest imn a devenit și imnul național curent al Republicii Azerbaidjan (care și-a câștigat independența pe 18 octombrie 1991) cât și al Republicii Democrate Azerbaidjan (28 mai 191828 aprilie 1920).[2]

Versuri modificare

Originalul în limba azeră modificare

În alfabetul latin
(oficial)
În alfabetul chirilic
În alfabetul persano-arab

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın șanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yașa!
Üçrəngli bayrağınla məsud yașa!

Minlərlə can qurban oldu,
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuș məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə
Namusunu hifz etməyə,
Cümlə gənclər müștaqdır!
Șanlı Vətən! Șanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!
Azərbaycan! Azərbaycan![3]

Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Еј гәһрәман өвладын шанлы Вәтәни!
Сәндән өтрү ҹан вермәјә ҹүмлә һазырыз!
Сәндән өтрү ган төкмәјә ҹүмлә гадириз!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!
Үчрәнҝли бајрағынла мәсʼуд јаша!

Минләрлә ҹан гурбан олду,
Синән һәрбә мејдан олду!
Һүгугундан кечән әсҝәр,
Һәрә бир гәһрәман олду!

Сән оласан ҝүлүстан,
Сәнә һәр ан ҹан гурбан!
Сәнә мин бир мәһәббәт
Синәмдә тутмуш мәкан!

Намусуну һифз етмәјә,
Бајрағыны јүксәлтмәјә
Намусуну һифз етмәјә,
Ҹүмлә ҝәнҹләр мүштагдыр!
Шанлы Вәтән! Шанлы Вәтән!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан!
Азәрбајҹан! Азәрбајҹан![4]

آذربایجان! آذربایجان!

ای قهرمان اولادین شانلی وطنی!
سندن اوترو جان ورمه‌یه جومله حاضریز!
سندن اوتروقان توکمه‌یه جومله قادیریز!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!
اوچرنگلی بایراقین‌لا مسعود یاشا!

مینلرله جان قوربان اولدو،
سینن حربه میدان اولدو!
حقوقوندان کچن عسکر،
هره بیر قهرمان اولدو!

سن اولاسان گولوستان،
سنه هرآن جان قوربان!
سنه مین بیر محبت
سینه‌مده توتموش مکان!

ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
بایراقینی یوکسلتمه‌یه
ناموسونو حیفظ اتمه‌یه،
جومله گنجلر موشتاقدیر!
شانلی وطن! شانلی وطن!
آذربایجان! آذربایجان!

آذربایجان! آذربایجان!

Transcriere fonetică modificare

AFI

[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[e̞j gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n ø̞yɫɑ̝ˈd̪ɯ̞n ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞t̪æ̞ˈni ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy d͡ʒɑ̝n ve̞ɾmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ hɑ̝z̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[s̪æ̞nˈd̪æ̞n ø̞t̪ˈɾy gɑ̝n t̪ø̞cmæ̞ˈjæ̞ d͡ʒymˈlæ̞ gɑ̝d̪ɯ̞ˈɾɯ̞z̪ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]
[yt͡ʃɾæ̞ɲɟˈli bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ŋˈɫɑ̝ mæ̞ˈs̪ud̪ jɑ̝ˈʃɑ̝ ‖]

[minlæ̞ɾˈlæ̞ d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n o̞ɫˈd̪u ǀ]
[s̪iˈnæ̞n hæ̞ɾˈbæ̞ me̞jˈd̪ɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]
[hygugunˈd̪ɑ̝ɲ ce̞ˈt͡ʃæ̞n æ̞s̪ˈɟæ̞ɾ ǀ]
[hæ̞ˈɾæ̞ biɾ gæ̞hɾæ̞ˈmɑ̝n o̞ɫˈd̪u ‖]

[s̪æ̞n o̞ɫɑ̝ˈs̪ɑ̝ɲ ɟylyˈs̪t̪ɑ̝n ǀ]
[s̪æ̞ˈnæ̞ hæ̞ɾɑ̝n d͡ʒɑ̝ŋ guɾˈbɑ̝n ‖]
[s̪æ̞ˈnæ̞ mimbiɾ mæ̞hæ̞bˈbæ̞t̪]
[s̪inæ̞mˈd̪æ̞ t̪ut̪ˈmuʃ mæ̞ˈcɑ̝n ‖]

[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ ǀ]
[bɑ̝jɾɑ̝ɣɯ̞ˈnɯ̞ jyçs̪æ̞lt̪mæ̞ˈjæ̞]
[nɑ̝mus̪uˈnu hifz̪ e̞t̪mæ̞ˈjæ̞ ǀ]
[d͡ʒymˈlæ̞ ɟæ̞nd͡ʒˈlæ̞ɾ myʃt̪ɑ̝gˈd̪ɯ̞ɾ ‖]
[ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n ǀ ʃɑ̝ŋˈɫɯ̞ væ̞ˈt̪æ̞n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]
[ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ǀ ɑ̝z̪æ̞ɾbɑ̝jˈd͡ʒɑ̝n ‖]

Alte versiuni și traducere modificare

Limba rusă Limba engleză Traducere în română

Азербайджан! Азербайджан!
О, колыбель святая славных сынов!
Нет земли милей Отчизны, нет её родней
От истока нашей жизни до скончанья дней!
Под знаменем Свободы верши свой путь!
Под знаменем Свободы верши свой путь!

Тысячи нас, павших в бою,
Защищавших землю свою.
В час роковой встанем стеной
В нерушимом ратном строю!

Пусть цветут сады, твои!
Созидай, мечтай, твори!
Сердце, полное любви,
Посвятили мы тебе.

Славься, славься гордой судьбой,
Край наш древний, край наш святой.
Каждый сын твой движим мечтой
Видеть мирный свет над тобой.
О светлый край, заветный край,
Азербайджан, Азербайджан!
Азербайджан, Азербайджан![5][6][7][8]

Azerbaijan, Azerbaijan!
O glorious land of Thy brave ancestors!
Together we are ready to die for Thee!
Together we are ready to shed our blood!
Blessed we live under Thy fine tricolour!
Blessed we live under Thy fine tricolour!
 
Thousands of martyrs died for Thee;
A battlefield Thy chest became!
Thy fierce soldiers defended Thee –
All heroes in Thine annals of fame!
 
A rose garden so vernal,
For our souls we sacrifice!
Thy love so eternal
Hath earned us a place to suffice!
 
In maintaining Thy dignity,
In order to hoist Thy banner,
In upholding nobility,
Ready are the young forever!
O Motherland! O Motherland!
Azerbaijan! Azerbaijan!
Azerbaijan! Azerbaijan![9]

Vezi și modificare

Referințe modificare

 1. ^ THE NATIONAL ANTHEM – THE NATIONAL SYMBOLS OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN – Azerbaijan.az. Retrieved 6 May 2012.
 2. ^ http://www.mfa.gov.az/files/file/12.pdf Arhivat în , la Wayback Machine. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. mfa.gov.az.
 3. ^ http://www.e-qanun.az/framework/7087 Arhivat în , la Wayback Machine. AZƏRBAYCAN MARȘI. Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni haqqında. Retrieved 25 November 2017.
 4. ^ https://maxmuland.nethouse.ru/page/813236 АТРИБУТЫ АЗЕРБАЙДЖАНА. Сайт учителя начальных классов
  Тагиевой Сарии Сахибовны города БАКУ. Maxmuland.nethouse.ru.
 5. ^ Государственный гимн Страница для детей. Mehriban Əliyeva.
 6. ^ Выписка из Конституции Азербайджанской Республики: Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
 7. ^ Государственные символы – Национальный гимн Arhivat în , la Wayback Machine. ЕДИНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПОРТАЛ
  АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
 8. ^ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Milli Kitabxana.
 9. ^ The March of Azerbaijan[nefuncțională]. Lingodude, LyricsTranslate. 21-01-2021.