Indicatorii de pH sunt acizi sau baze organice slabe care au proprietatea de a-și modifica o caracteristica ușor sesizabilă (culoarea) atunci când în sistemul chimic se schimbă un anumit parametru. Indicatorii chimici de culoare sunt sensibili de fapt la concentrația ionilor de hidroniu din sistem, sau mai bine zis la nivelul pH-ului. Funcționarea indicatorilor de culoare a fost prima dată explicată de către Kolthoff prin faptul că aceștia posedă grupări cromatofore (nitro, carbonilică, legături nesaturate, etc.)care își schimbă structura atunci când se schimbă valoarea pH-ului sistemului. Fiecare indicator este caracterizat de un domeniu de viraj. Domeniul de viraj reprezinta treptele sau unitățile de pH pe care indicatorul începe să reacționeze cu agentul de titrare folosit, participând la o reacție secundară de aceeași natură ca cea principală. Domeniul de viraj este de obicei de aproximativ 2 unități de pH. La începutul unei titrări indicatorul se găsește în soluție sub formă moleculară iar după titrare sub formă ionizată. Domeniul de viraj nu se restrânge la un punct deoarece aceeași teorie a lui Kolthoff stipulează faptul că grupările cromatofore își schimbă continuu structura până la stabilizare. Fiecare indicator este caracterizat de un PT, acesta reprezentând momentul în care jumătate din cantitatea de indicator din fază moleculară a trecut în fază ionica.

Pentru o măsurare rapidă a pH se folosește gama de culoare
Indicator Culoare la pH acid Interval de viraje

(aproximativ)

Culoare la pH bazic
Indicator universal roșu 3.5-7.0 verde strălucitor
Metil violet galben 0.0-1.6 violet albastru
Verde malachit (pH acid - primul interval de virare) galben 0.2-1.8 albastru-verde
Albastru de timol (pH acid - primul interval de virare) roșu 1.2-2.8 galben
Galben de metil (soluție etanolică) roșu 2.9-4.0 galben
Albastru de bromfenol galben 3.0-4.6 violet
Roșu Congo albastru 3.0-5.2 roșu
Metil orange roșu 3.1-4.4 galben
Metil orange în xilen violet 3.2-4.2 verde deschis
Verde de bromocrezol galben 3.8-5.4 albastru
Roșu de metil roșu 4.2-6.3 galben
Turnesol (Azolitmină) roșu 4.5-8.3 albastru
Violet de bromcrezol galben 5.2-6.7 violet
Roșu de bromfenol galben-portocaliu 5.2-6.8 violet
Albastru de bromtimol galben 6.0-7.6 albastru
Roșu fenol galben 6.6-8.0 roșu
Roșu neutral violet deschis 6.8-8.0 galben-portocaliu
α Naftolftaleina maro 7.1-8.3 teal
Roșu de crezol galben 7.2-8.8 violet
Albastru de timol (bază - al 2-lea interval ) galben 8.0-9.6 albstru
Fenolftaleină (Hln) incolor 8.2-10.0 roșu carmin
Timolftaleină incolor 9.4-10.6 albastru
Albastru alcalin violet 9.4-14.0 roz
Alizarin Yellow R galben 10.1-12.0 galben-maroniu
Indigo carmine albastru 11.4-13.0 galben
Verde malachit (bază - al 2-lea interval de viraj) albastru-verde 11.5-13.2 incolor