Inspecția Muncii este un organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, înființată în anul 1999.[1]. Are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligațiilor legale de către angajatori în domeniul relațiilor de muncă, precum și a celor referitoare la condițiile de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătății salariațiilor și a altor participanți la procesul de muncă, în desfășurarea activității[1].


Note Modificare

  1. ^ a b Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii cu modificările ulterioare, M.Of. nr. 182 din 21 martie 2012 , art.1 și 6

Bibliografie Modificare

  • Legea nr. 108 din 16 iunie 1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii cu modificările ulterioare, M.Of. nr. 182 din 21 martie 2012
  • Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, M. Of. nr. 646 din 26 iulie 2006
  • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările ulterioare

Vezi și Modificare

Legături externe Modificare