Intensitate a câmpului electric

În electromagnetism, intensitatea câmpului electric este o mărime fizică vectorială ce definește un câmp electric și se definește ca fiind raportul dintre forța exercitată asupra unei sarcini test și valoarea acestei sarcini:

Vectorul intensitate a câmpului electric este astfel vectorul forță pe unitatea de sarcină pozitivă în punctul în care se află sarcina test.[1] Dimensiunea câmpului electric este forța pe unitatea de sarcină electrică, N/C (cu notațiile cunoscute: N - newton; C -coulomb). Intensitatea câmpului electric poate fi de asemenea exprimată ca volt pe metru, V/m. Cele două moduri de exprimare sunt echivalente:

1 N/C = 1 V/m

În cazul unui câmp generat de o sarcină punctiformă Q, aplicând legea lui Coulomb se obține modulul intensității câmpului într-un punct situat la distanța r față de sarcina generatoare:

Această mărime poate fi un parametru de forță generalizată.

  1. ^ Cursul de fizică Berkeley, vol. I, p. 88. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1981