Iturea

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Ituria sau Iturea este numele grecesc al unei regiuni din Levant în timpul ultimelor războaie elenistice și la începutul perioadei romane. Este menționat doar în Evanghelia după Luca 3:1

„În anul al cincisprezecelea al domniei lui Tiberiu Cezar, - pe când Pilat din Pont era dregător în Iudea, Irod, cârmuitor al Galileii, Filip, fratele lui, cârmuitor al Ituriei și al Trahonitei, Lisania, cârmuitor al Abilenei”
—Luca 3:1

în timp ce în unele surse istorice (Eupolemus) este menționat numele poporului ca Itureani (greacă: Ἰτουραῖοι sau Ἰτυραῖοι).