Legile lui Fourier

Legile lui Fourier ale transmiterii căldurii prin conducție sunt ecuații cu derivate parțiale ce modelează cantitativ conducția termică.

Legea lui Fourier reprezintă ecuația de bază a conducției termice unidirecționale printrun material cu conductivitatea termică λ. Ea are forma:

Φ =dQ/dτ = -λS* dt/dx  [W];  qs =Φ/ S = -λdt/dx [W/m2],

în care : Φ este fluxul de căldură, în W; Q - căldura, în J; τ - timpul; λ –conductivitatea termică a materialului, în W/(m-°C); S - aria suprafeței de schimb de căldură în m2; dt/dx -gradientul temperaturii, în °C/m.

Pe baza legii lui Fourier se pot stabili ecuațiile diferențiale ale conducției termice.

Vezi șiModificare