Liga Studenților Români din Străinătate

Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) asigură un cadru de organizare reprezentativ al studențimii române din străinătate, promovând o puternică solidaritate între membrii săi, ca reprezentanți de valoare ai României, și o atitudine pozitivă față de perspectivele întoarcerii lor în țară după terminarea studiilor.

Scopul principal al LSRS este de a apăra și promova drepturile și interesele academice, profesionale, sociale și culturale ale membrilor săi, precum și de a facilita contribuția lor la dezvoltarea României.

LSRS își propune să-i informeze pe studenții români din străinătate cu privire la oportunitățile de participare la viața economică, politică și socială a României, dar și să-i informeze pe românii interesați de perspectiva studiului în străinătate despre oportunitățile academice existente.

Despre LSRSModificare

Proiectul Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS) a început încă din ianuarie 2009, pornind de la constatarea unei realități simple și evidente: creșterea rapidă a numărului de studenți și absolvenți români ai universităților din străinătate.

Odată ajunși pe alte meleaguri, mulți dintre studenții români pierd legătura cu țara, mai ales dacă nu au acces la asociații studențești românești care activează în zona lor. LSRS reprezintă primul și singurul for care se adresează tuturor studenților și absolvenților români ai universităților din străinătate.

LSRS recunoaște nevoia acută de reprezentare și organizare a acestei comunități importante care adună în rândurile sale mulți dintre românii cu un nivel înalt de capital uman și social. LSRS își propune să redirecționeze aceste resurse importante către România, contribuind în mod activ și decisiv la progresul țării noastre.

De asemenea, LSRS își propune să ofere cea mai completă și eficientă consultanță academică tinerilor români care doresc să-și continue studiile în străinătate. Prin facilitarea legăturilor cu cei care deja au plecat și au avut succes, precum și prin distribuirea unor ample materiale informative, organizatia noastră este mai mult decât o punte între România și lumea academică de peste hotare. LSRS este primul popas al oricărui cetățean român interesat în continuarea studiilor sale în afara României.

Nu în ultimul rând, LSRS oferă celor care deja au plecat, oportunitatea unei comunicări directe și simple. Relații, oportunități de angajare, burse, programe academice – LSRS adună toate aceste informații de la membri săi, punând bazele unor rețele extinse de networking bazat pe într-ajutorare și consolidarea identității comunității studenților și absolvenților români din străinătate.

Legături externeModificare