Limba dalmată

dalmată
dalmato
Dalmatian language.png
RegiuniDalmația
Număr de vorbitoriModificați la Wikidata
Perioadă de existențădispărut la 10 iunie 1898
Sistem de scrierealfabetul latin  Modificați la Wikidata
Clasificare
limbi indo-europene
Statut oficial și codificare
ISO 639-2roa
ISO 639-3
(cel mai
răspândit dialect)
dlm[1]  Modificați la Wikidata
SILdlm
Extras
Tuota nuester, che te sante intel sil, sait santificuot el naun to. Vigna el raigno to. Sait fuot la voluntuot toa, coisa in sil, coisa in tiara. Duote costa dai el pun nuester cotidiun. E remetiaj le nuestre debete, coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar. E naun ne menur in tentatiaun, miu deleberiajne dal mal.

Harta Dalmației
Puteți vizita Wikipedia în dalmată.
Această pagină poate conține caractere Unicode

Limba dalmată este o limbă romanică de est, la fel ca româna, italiana sau dialectul istro-român al limbii românei, limbile cu care se asemăna cel mai mult. Nu se știu multe detalii despre limba dalmată. Din această limbă nu au rămas decât câteva cuvinte. Spre finalul secolului XIX, a murit ultimul vorbitor de limbă dalmată ca limbă maternă, Tuone Udaina.


Asupra limbii dalmate au scris Žarko Muljačić (dialectul ragusan) și Matteo Giulio Bartoli (dialectul vegliot).

Dialecte dalmate cunoscuteModificare

Două variante dialectale (sau, potrivit croaților, două limbi din familia iliro-romanică) sunt cunoscute:

Text în limba dalmatăModificare

Mai jos sunt câteva texte dalmate comparate cu româna și alte limbi romanice.

Interviu cu Tuone UdainaModificare

Acest text reprezintă un fragment al interviului pe care lingvistul Matteo Bartoli l-a făcut cu Tuone Udaina, ultimul vorbitor al dalmațianului.

Dalmată Română Italiană
Ju sunt Tuone Udaina de saupranaum "Burbur", de jein sincuonta sapto, sunt feilel de Frane Udaina, che, cund che sant muart tuotael soa, avaja setuonta sapto jein. Ju jai nascoit intrela cuosa de nuomerel trianta, de cal che se venaja a la baselca, e non foipt tuont luntun majala cuosa. Foipt dic a la puas luntun. Cund che ju jera jaun de dicduat jein, ju jai duot prinsiap de zar fure de majala cuosa, a spuas co chertian trochi e troche; nu stujaime in cunpanaja alecra e jucurme luoc co buole. Dapu ju jai lassuot ačost juc e ju la jai duot prinsiap de la zar in ustaraja a la bar mezul de vain, e a jucure a la maura; e feinta missa nuapto e calco cal feinta dai, tota nuaptola stujaime in cunpanaja feinta dic e dicdu trochi. Dapu zajaime fure de ustaraja; zajaime cuntur sote finiastrele de muraucala mia. Ju jai foipt a la scol dai čenc jain e dapu ju vai stat a la scol intre jain; ju jai studiut a la fenta i guapto jain, ju jai studiut. E dapu tuotael mi si o amaluot e ju la dzai de patraunel suo, domnoel epascup. Tuotael mi a daic: Ju non potajalo lasur a la scol, perche ju non potaja caminur ple. Ju avai catri pire. Ju non inteleja a la causa daicse e cairt aveja che-l basumn dzai pirete. Antunc i daic che non priocopurse e lasa cheel dzai fure le menur dizmun e le levur sar a cuosa. Eu sunt Tuone Udaina de porecla "Burbur", de 57 ani, sunt fiul lui Frane Udaina. care, când a murit tatăl său, avea 77 de ani. M-am născut în casa numărul 30, pe drumul care duce la biserică, iar casa mea nu este atât de departe: este la 10 pași. Când eram tânăr, la 18 ani, am început să-mi părăsesc casa și să mă plimb cu niște băieți și fete; eram fericiți în companie și jucam cu mingi. Apoi am renunțat la acest joc și am început să merg la crâșmă să beau un pahar de vin și să mă joc la mure, iar până la miezul nopții și uneori până ziua, toată noaptea, eram în companie, cu 10 și 12 băieți. Apoi am părăsit taverna: am mers să cântăm sub ferestrele iubitului meu. Am fost la școală de la vârsta de cinci ani și apoi am rămas trei ani la școală. Am studiat până la opt ani, am studiat. Și apoi tatăl meu a căzut bolnav și a mers la patronul său, domnul episcop. Tatăl meu a zis: Nu pot să-l las la școală pentru că nu mai pot să merg. Am patru oi. Nu am înțeles ce a vrut să spună și a fost că avea nevoie ca oile să fie păstrate. Atunci că îi zin să nu-și facă griji și lasă-mă meargă să le pască afară dimineața și să le mâne, seara, acasă. Io sono Tuone Udaina, ci i soprannome "Burbur", di anni 57, figlio di Frane Udaina, che, quando mori il suo babbo, aveva 77 ani. Sono nato nella casa del numero 30, della via che mena si viene alla chiesa, e non e tanto lontano la mia casa: e lontana 10 passi. Quand'ero giovanotto, di 18 a, principiai ad uscir di casa mia, e andavo a gironzare con certi ragazzi e ragazze; noi si stava in compagnia alacre e si giocava alle palle. Poi lasciai questo giuoco e principiai ad andare all'osteria a bere il bicchier di vino e a giocare alla mora, e fino alla mezzanotte e talvolta fino a giorno, tutta la notte, si stava in compagnia, fin 10 e 12 ragazzi. Poi si usciva dall'osteria: si andava a cantare sotto alle finestre della mia amorosa. Vado a scuola da quando avevo cinque anni e poi sono rimasta a scuola per tre anni. Ho studiato fino all'età di otto anni, ho studiato. E poi mio padre si ammalò e andò dal suo capo, il signor vescovo. Mio padre ha detto: Non posso lasciarlo a scuola perché non posso più camminare. Ho quattro pecore. Non capivo a cosa si riferisse ed era perché aveva bisogno che le pecore venissero allevate. Quindi gli dico di non preoccuparsi e lasciamelo andare a pascolarle fuori la mattina e condurle a casa la sera.

PoesieModificare

Dalmată Română Italiană
E el a daic: Cairt jon jomno che avaja doi feil, e ple pedlo de lauro a daic tuotael soa: Tuota duoteme puartela de luc moi, che me toca, e jul spartait intre lauro, sostuanzala e dapu pauc dai, mais toic indajoi feilel ple pedlo andait luorgala, unde e a luoc dissipuat soa toichel, viviand malamiant. Miu ju venait in se stiass, a daic: cunti jomni de journata cu cuassa da tuotael i ju bonduanta de pun e cua, miu aiči ju muor de fum. Și el a zis: Era un om care avea doi fii, iar cel mai mic dintre ei i-a zis tatălui său: Tată, dă-mi partea din proprietatea ta care îmi va aparține. Așa că a împărțit proprietatea între ei. Câteva zile mai târziu, fiul cel mic a strâns tot ce avea și a călătorit într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit proprietatea într-o viață dizolvată. Dar când și-a revenit, a zis: Câți dintre jurnaliștii tatălui meu au suficientă pâine și de rezervă, dar aici că mor de foame. Ed egli disse: C'era un uomo che aveva due figli, e il più giovane di loro disse a suo padre: Padre, dammi la parte della tua proprietà che mi apparterrà. Così ha diviso la proprietà tra di loro. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolse tutto ciò che aveva e si recò in un paese lontano, dove sperperò la sua proprietà in una vita dissoluta. Ma quando si è ripreso ha detto: Quanti giornalisti di mio padre hanno abbastanza pane da e spendere, ma qui muoio di fame.

Ave MariaModificare

Dalmată Română Italiană
Di te salve, Maraja, plaina de greta, domnoel sant co taic. Te sante benedata intre tote feminele, sait benedat e froictel de viantroel to Jesu. Sancta Maraja, niena de Di, precute per nojiltri pecataur, mut e inte jaurala de nuestra muart. Amin. Dumnezeu să te salveze, Maria, ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântat ești tu între toate femeile și binecuvântat este fructul pântecelui tău, Iisuse. Sfânta Maria, Maica Domnului, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dio ti salvi, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Benedetta sei tu fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Tatăl NostruModificare

Dalmată Română Italiană
Tuota nuester, che te sante intel čil, sait santificuot naum to. Vigna to raigno. Sait fuopt la voluntuot toa, coisa in čil, coisa in tiara. Duote costa dai pun nuester cotidiun. E remetiaj nuestre debete, coisa nojiltri remetiaime a i nuestri debetuar. E naun ne menur in tentatiaun, miu deleberiajne dal mal. Amin Tatăl nostru care ești în ceruri, sființească-Se numele Tău. Vie Împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Legături externeModificare

Vezi șiModificare

  1. ^ Language