Lingvistică comparativă

Lingvistica comparativă (sau lingvistica comparată, numită mai demult filologie comparată) este o ramură a lingvisticii istorice.

Ea studiază comparativ mai multe limbi pentru a putea explica legăturile istorice dintre ele, cauzele dezvoltării lor paralele, diferențierea și influențele reciproce în cursul istoriei lor.[1]

Când reconstruiește o protolimbă, lingvistica comparativă folosește asteriscul (*) în fața oricărei forme neatestate.

Metodele modificare

Tehnica de lucru fundamentală a lingvisticii comparative este compararea sistemelor fonetice, morfologice, sintactice și lexicul a două sau mai multe limbi. Metoda folosită prima dată a fost metoda comparativă, care a culminat în secolul al XIX-lea. Aceasta este o metodă sincronică. Mai există și o metodă diacronică, prin care se analizează cum s-a dezvoltat o singură limbă de-a lungul timpului.

Mai recent au fost dezvoltate metode statistice computaționale de testare a ipotezelor, care sunt înrudite atât cu metoda comparativă cât și cu statistica lexicală.

Note modificare

  1. ^ Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicționar de terminologie lingvistică, Ed. Albatros, București, 1980, p. 273-274

Bibliografie modificare

  • August Schleicher: Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. (Kurzer Abriss der indogermanischen Ursprache, des Altindischen, Altiranischen, Altgriechischen, Altitalischen, Altkeltischen, Altslawischen, Litauischen und Altdeutschen.) (2 vols.) Weimar, H. Boehlau (1861/62); reprinted by Minerva GmbH, Wissenschaftlicher Verlag, ISBN 3-8102-1071-4
  • Karl Brugmann, Berthold Delbrück, Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen (1886-1916).
  • Raimo Anttila, Historical and Comparative Linguistics (Benjamins, 1989) ISBN 90-272-3557-0
  • Theodora Bynon, Historical Linguistics (Cambridge University Press, 1977) ISBN 0-521-29188-7
  • Richard D. Janda and Brian D. Joseph (Eds), The Handbook of Historical Linguistics (Blackwell, 2004) ISBN 1-4051-2747-3
  • Roger Lass, Historical linguistics and language change. (Cambridge University Press, 1997) ISBN 0-521-45924-9
  • Winfred P. Lehmann, Historical Linguistics: An Introduction (Holt, 1962) ISBN 0-03-011430-6
  • R.L. Trask (ed.), Dictionary of Historical and Comparative Linguistics (Fitzroy Dearborn, 2001) ISBN 1-57958-218-4