Gramatică
Morfologie
Categorie gramaticală
Parte de vorbire
Flexibilă
Neflexibilă
Locuțiune
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Complement
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată
Propoziție circumstanțială


Sintaxa este partea gramaticii care studiază modul combinării cuvintelor în propoziții și modul combinării propozițiilor într-o frază precum și regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni.

Propoziția este o comunicare cu un singur predicat.

Părțile de propoziție sunt cuvinte sau grupuri de cuvinte care îndeplinesc în propoziții anumite funcții sintactice.

Părți de propozițieModificare

Vezi șiModificare