Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Atribut
Complement
Predicat
Nume predicativ
Subiect
Sintaxa frazei
Propoziție subordonată

Sintaxa propoziției este partea gramaticii care studiază modul combinării cuvintelor în propoziții și regulile aferente în vederea realizării comunicării între oameni. Altfel exprimat, sintaxa propoziției este un sistem de reguli, după care, din cuvinte și simboluri aflate la dispoziție pot fi construite propoziții (și fraze) acceptabile (gramatical corecte).