Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Fraza constituie o unitate sintactică comunicativă alcătuită din două sau mai multe propoziții, aflate în raport de coordonare sau de subordonare.

Coordonarea poate fi realizată prin joncțiune sau juxtapunere.

Joncțiunea este relația care se realizează cu ajutorul unor conectori: așadar, ci, dar, deci, iar, ori, sau, și , etc.

Juxtapunerea este relația care se realizează în absența unor cuvinte specifice, prin alăturarea propozițiilor. În cazul coordonării prin juxtapunere, a doua propoziție este precedată în vorbire de o pauză, care se marchează grafic prin virgulă.

O frază este alcătuită din:

  • Propoziția principală sau regentă, care este de fapt propoziția de bază cu înțeles de sine stătător
  • Propoziția sau propozițiile secundare (subordonate) care depind de alte propoziții pe care le determină. De fapt, propoziția subordonată sau secundară depinde de un cuvânt de legătură (de exemplu „și”) din propoziția determinată.

Numărul de propoziții dintr-o frază este egal cu numărul de predicate (verbe predicative).

O frază trebuie să cuprindă cel puțin o propoziție principală. O frază poate să fie formată și din mai multe propoziții coordonate, toate principale.

Propozițiile principale se pot lega între ele prin:

Fraza este caracterizată prin:

  • unitate logică
  • unitate semantică
  • unitate gramaticală
  • unitate de intonație