Propoziție predicativă

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția predicativă constituie în frază o realizare propozițională a numelui predicativ.

Propoziția predicativă răspunde la întrebările: ce?, cum?, ce fel de?.

Verbele care cer predicative:

 • a deveni
 • a se naște
 • a fi
 • a se alege
 • a ajunge
 • a se constitui
 • a ieși
 • a se numi
 • a rămâne
 • a se chema
 • a părea
 • a se face
 • a respecta
 • a însemna
 • a forma

Exemple modificare

 • Premiantul poate fi oricine va munci.
 • Problema era cine învață.
 • Întrebarea este pe cine să chem.
 • Chestiunea a fost cui să-i scriu.
 • Tema discuției era al cui copil e cel mai bun.
 • El a rămas cum îl știam.
 • Ea a ajuns să fie premiantă

Elemente introductive modificare

Propoziții predicative introduse prin:

 • conjuncții subordonatoare:
 • Ideea este să nu mai faci asta vreodată.
 • Totul e să vrei să facem treabă.
 • Problema este că nu vrea să scrie.
 • locuțiuni conjuncționale subordonatoare:
 • Ești ca și cum ți-am cerut eu să faci ceva.
 • Trebuie să fii ca și când ai pornit cu a doua șansă.
 • pronume sau adjective pronominale relative:
 • Era ceea ce se putea numi o capcană.
 • Am ajuns cine îmi doream să ajung.
 • Funcția ta este ce nu-ți poți imagina.
 • pronume nehotărâte:
 • El este oricine vrea el să fie.
 • Ordinul său era orice se dicta din centrul de comandă.
 • adverbe relative:
 • Problema o fi cum o fi, dar totul e să fugi.

Contragere modificare

Acest tip de propoziție, similar altor subordonate, poate fi contras la partea de propoziție corespunzătoare.

Exemplu: Dorința mamei a fost ca toți să fim acasă de sărbători. =》Dorința mamei era aceeași.

Coordonare cu partea de propoziție corespunzătoare modificare

Se poate întâmpla ca o propoziție predicativă să apară împreună cu partea de propoziție corespunzătoare în alcătuirea unui nume predicativ multiplu realizat prin coordonare cu și, sau.

 • Elevii cu note slabe sunt neatenți la lecții SAU nu depun suficient efort mental pentru ințelegere.

Vezi și modificare