Propoziție circumstanțială de cauză

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția circumstanțială de cauză constituie în frază o realizare propozițională a complementului circumstanțial de cauză.

Definiție modificare

Propoziția circumstanțială de cauză este o propoziție subordonată care îndeplinește în frază rolul unui complement circumstanțial de cauză și care arată cauza acțiunii sau o însușire din regentă.

Ea poate fi de mai multe feluri:

  • Propoziție circumstanțială cauzală propriu-zisă, care exprimă o cauză directă sau indirectă. Exemplu:
S-a supărat pentru că nu l-ai așteptat.
  • Propoziție circumstanțială argumentativă. Exemplu:
Dacă n-ai învățat, cum o să promovezi?

Întrebări modificare

- din ce cauză?, din ce pricină?

Termeni regenți modificare

- verb : N-a venit 1/ (pentru că) a fost reținut.2/

- locuțiune verbală: N-a băgat de seama nimic 1/ (că) a fost neatent. 2 /

- interjecție: Geamul tronc1/ (din cauza că) s-a făcut curent. 2/

- adjectiv: Este gârbovă 1/ (din cauza că) este bătrână .2/

- locuțiune adjectivală: Este din topor, 1/(din cauza că) nu-i educat. 2/

Elemente de relație modificare

a. conjuncții subordonatoare: deoarece, fiindcă, întrucât, căci, dacă, de, că.

Nu știe 1/ (fiindcă) n-a învățat. 2/

Lipsește1/ (că) e bolnav.2/

b. locuțiuni conjunctionale subordonatoare: din cauza că, din pricina că, din moment ce, de vreme ce, o dată ce, de bine că, pentru că, câtă vreme etc.

N-a venit la mine 1/ (din cauza că) a fost plecat în oraș.2/

(De vreme ce) nu înveți, 1/ nu știi.2/

c. adverbe relative cu valoarea unor conjuncții: cum, când, unde:

(Cum) nu cunoașteți drumul 1/ va puteți rătăci. 2/

(Când) nu studiază, 1/ cum o să știe? 2/

d. pronume relative precedate de prepoziții: ce, cât : Nu refuz oferta 1/ ( de ce) crezi tu. 2/ Nu-și revine1/ (de câte) a suferit. 2/

Corelativele modificare

Adverbele și locutiunile adverbiale: apoi, atunci, pentru aceea, de aia, de această. Conjuncțiile menționate, în afară ultimelor trei, sunt specifice. Specifice sunt și locutiunile conjunctionale menționate, cu excepția ultimelor trei.

Topica modificare

- postpusă: Vin,1/ (că) vreau. 2/ (cele introduse prin că și căci)

- antepusă: (Cum) n-ai învățat, 1/ n-ai știut. 2/ (cele introduse prin cum)

- intercalată: De aceea, 1/ (că) -i bolnav , 2/ n-a venit. 1/

Punctuație modificare

- indiferent de topică, propoziția circumstanțială de cauză se desparte, în general, de regenta ei prin virgulă. Virgula se utilizează în raport cu importanța cauzei.

Vezi și modificare