Propoziție principală

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția principală, sau propoziția regentă, este o propoziție cu semnificație independentă din punct de vedere gramatical și cu înțeles de sine stătător. Într-o frază, ea coordonează propozițiile subordonate.

Exemple

El este profesorul care m-a pregătit.
Wikipedistul a observat că articolului îi lipsește bibliografia.
El nu și-a dat seama ce s-a întâmplat.