Propoziție completivă indirectă

Gramatică
Morfologie
Parte de vorbire
Sintaxă
Tipuri de propoziții
Cazuri
Sintaxa propoziției
Parte de propoziție
Sintaxa frazei
Propoziție principală
Propoziție subordonată
• Atributivă
• Circumstanțială
• Concesivă
• Condițională
• Consecutivă
• de cauză
• de loc
• de mod
• de scop
• de timp
• Completivă
• Directă
• Indirectă
• Predicativă
• Subiectivă

Propoziția completivă indirectă reprezintă în frază o realizare propozițională a complementului indirect.

ExempleModificare

PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ INDIRECTĂ (CI)

DEFINIȚIE:

            - este subordonata care îndeplinește în frază funcția sintactică de complement indirect pe lângă cuvântul determinat din regentă:

Vorbește ascultătorilor. (complement indirect)

Vorbește 1/(cui) ascultă. 2/ (completivă indirectă)

ÎNTREBĂRI:

-        cui?,  despre cine?, de cine?, cu cine?, la cine?, pentru cine?, împotriva cui?, contra cui?, asupra cui? etc.

TERMENI REGENȚI:

-        verb personal: Contează 1/ (pe cine) va veni.2/

-        locuțiune verbală: Nu și-a dat seama 1/ (ce) s-a întâmplat. 2/

-        adjectiv: Îndemânarea este necesară 1/ (cui) repară. 2

-        locuțiune adjectivală: Nu era în stare 1/ (să) scoată o vorbă. 2/

-        adverb: El s-a mirat1/ unde a ajuns2/

-        interjecție:  E vai  1/(de cine) nu ascultă. 2/

                          Bravo 1/(cui) câștigă. 2/        

ELEMENTE DE RELAȚIE:

a. pronume relative: cine, care, ce, cât - Povestește 1/ (cui) îl ascultă. 2/

b. adjective pronominale relative: Este mândru  1/(de câte) rezultate a obținut. 2/

c. pronume nehotărâte: Se teme 1/ (de oricine) îl amenință. 2/

d. adjective pronominale nehotărâte: Dă premiul 1/ (oricărui) copil îl merită.  2/

e. pronume interogative: Se gândește1/ (la cine) va veni? 2/

f. adjective pronominale interogative: S-a întrebat 1/(la care) coleg va merge? 2/

g. adverbe relative: unde, cât, cum, când, încotro:  Nu mă dumiresc 1/ (unde) e. 2/

h. conjuncții subordonatoare: ca, să, ca să, dacă, de:  Nu mă mir 1/ (că) n-a reușit. 2/      

i. locuțiuni subordonatoare conjuncționale: cum ca, cum de:

       S-a mirat1/ (cum de) a rezistat. 2/

ELEMENTE CORELATIVE:  nu are elemente corelative, nici elemente de relație specifice. Poate fi însă reluată sau anticipată în regentă prin pronume personal forma neaccentuată.

TOPICA: -  postpusă:  Mă gândesc 1/ (ce) face. 2/

               -  antepusă : (Despre ce) au discutat 1/nu m-am întrebat niciodată. 2/

    -  intercalată: Gândindu-mă  1/ (la ce) a spus, 2/ am înțeles mesajul. 1/

PUNCTUAȚIE: - când este așezată după regentă nu se desparte prin virgulă.

-        antepusă, se desparte de obicei prin virgulă.

NoteModificare