Mărimi molare aparente

Mărimile molare aparente sunt proprietăți ca volumul sau entalpia ale componenților amestecurilor binare sau pseudobinare. Exprimă proprietățile amestecurilor față de proprietățile solventului.

Suma modificare

Suma volumelor aparente e data de volumul amestecului ori numărul componenților din care se scade suma volumelor componenților ori numărul componenților redus cu o unitate.

 

unde q e numărul componenților

Note modificare

Vezi și modificare

Legături externe modificare