Mărimi molare de exces

Mărimile molare de exces sunt proprietăți ale amestecurilor de substanțe care caracterizează abaterea de la starea de amestec ideal. Cele mai frecvente sunt volumul, entalpia si potentialul chimic de exces.

Definire

modificare
 

e mărimea extensivă exces

 

e mărimea parțială exces

 

Mărimile exces sunt legate de cele de amestecare care sunt definite prin:

 

unde   indică componenții puri,   mărimile (de) exces,   mărimea de interes. Folosind:

 

prin substituire:

 

Mărimile exces sunt identice cu cele de amestecare in cazul volumului, energiei interne si entalpiei care sunt nule la amestecurile ideale. Entropia și energiile libere exces sunt nenule pentru amestecurile ideale.

 
 
 
 


 

Derivate cu parametrii de stare

modificare

Derivatele parțiale cu parametrii de stare T, P dau sau sunt incluse in expresiile unor mărimi derivate cum ar fi capacitea termică exces si coeficientul de dilatare termică exces.

 

Vezi și

modificare

Bibliografie

modificare
  • D Geană Termodinamică chimică. Teoria echilibrului intre faze și chimic Editura Politehnica Press 2003

Legături externe

modificare