Masa molară este masa unui mol de substanță. Are valoarea numerică egală cu masa moleculară relativă exprimată în unități atomice de masă. Se poate exprima ca raportul dintre

  1. masa unei substanțe cu unitatea de măsură kilogramul
  2. cantitatea de substanță care se măsoară în moli (numărul de particule dintr-un mol =6,0221415*1023 care este de fapt numărul lui Avogadro)

Unități de măsură modificare

kilogram/mol (kg/mol) gram/mol (g/mol)

Proprietăți modificare

Relația cu volumul molar modificare

  unde ρi e densitatea substanței, Mi e masa molară iar Vm e volumul molar

Metode de măsurare modificare

Masa molară medie a unui amestec modificare

Exprimare funcție de fracțiile molare și masele molare ale componenților modificare

Masa molară medie a unui amestec e suma produselor dintre masele molare ale componenților și fracțiile lor molare.

Exprimare funcție de fracțiile masice și masele molare ale componenților modificare

Inversul masei molare medii a unui amestec e egal cu suma raporturilor între fracțiile masice și masele molare ale componenților.

Exemplu de calcul modificare

  • Calculul masei molare a apei (18g/mol) de exemplu:

 

Exemple de mase molare modificare

Element Simbol Nr.de ordine Masa molară
hidrogen H 1 1,00794 g/mol
carbon C 6 12,0107 g/mol
azot N 7 14,0067 g/mol
oxigen O 8 15,9994 g/mol
fosfor P 15 30,973761 g/mol
sulf S 16 32,065 g/mol
clor Cl 17 35,453 g/mol
nichel Ni 28 58,6934 g/mol
paladiu Pd 46 106,42 g/mol
platină Pt 78 195,078 g/mol
iod I 53 126,9044 g/mol
Compus chimic Formulă Nr. de atomi Masa molară
apă H2O 3 18,01528 g/mol
parathormon C408H674N126O126S2 1336 9424,6158 g/mol
dioxid de siliciu SiO2 3 60,0843 g/mol
metan CH4 5 16.043 g/mol
Amestecuri Formulă Nr. de atomi Masa molară
aer 28,96 g/mol

Vezi și modificare