Deschide meniul principal

În chimie, volumul molar al unei substanțe reprezintă volumul unui mol din acea substanță. Poate fi calculat împărțind masa atomică sau moleculară a substanței la densitatea sa.

Unitatea de măsură a volumului în SI este m3. În concluzie, unitatea de măsură în sistemul internațional a volumului molar este metru cub pe mol (m3mol-1). Centimetrii cubi (cm³) o măsură de un milion de ori mai mică decât metrul cub, sunt folosiți câteodată, pentru a da unități de cm³mol-1.

Volumul molar este dat de obicei de o substanță la temperatura de 298 K. Pe lângă temperatură și densitate, depinde de starea de agregare și forma alotropă a substanței.

Volumul molar al unui gaz ideal la presiunea de o atmosferă este:

  • 22,414 L/mol la 0 °C
  • 24,465 L/mol la 25 °C.

Vezi șiModificare