Ministerul Finanțelor (Republica Moldova)

Ministerul Finanțelor
Emblema Guvernului Republicii Moldova.png
Primul ministruConstantin Tampiza
Fondat1991
Prezență onlinewww.mf.gov.md

Ministerul Finanțelor (MF) este organul central de specialitate al administrației publice, care elaborează și promovează politica unică a formării și gestiunii finanțelor publice, al aplicării pârghiilor financiare în concordanță cu exigențele economiei de piață. În activitatea sa Ministerul Finanțelor se conduce de Constituția Republicii Moldova, legile Republicii, decretele Președintelui RM, hotărârile Parlamentului, ordonanțele, deciziile și dispozițiile Guvernului.

ObiectiveModificare

Pornind de la obiectivele programului său de activitate, Ministerul Finanțelor elaborează setul necesar de acte normative ce reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare și de evidenta contabilă, întocmește prognoze pe termen mediu și de lungă durată, referitor la resursele financiare, gasește soluții de reformă în domeniul finanțelor publice, asigură încasările și plațile la bugetul de stat. De asemenea, ministerul elaborează și promovează proiectul legii anuale a bugetului și, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea și completarea legii anuale a bugetului de stat.

Pe de altă parte, această structură statală realizează executarea bugetului de stat, bugetelor unitaților administrativ-teritoriale, veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și a veniturilor fondurilor de asigurări obligatorii de asistență medicală. Tot de funcțiile MF țin contractarea și garantarea împrumuturilor de stat pe piața financiară internă și externă, în limitele competențelor stabilite prin lege, gestionarea și monitorizarea datoriilor interne și externe ale Guvernului.

Concomitent, Ministerul Finanțelor participă direct la elaborarea politicii vamale a statului, a politicii și evaluării ofertelor în domeniul investițiilor realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum și din contul surselor externe. De asemenea, e responsabil și de implementarea Planului de Acțiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

În numele statului Ministerul Finanțelor participă la încheierea acordurilor bilaterale și multilaterale în vederea promovării și protejării investițiilor, a evitării dublei impuneri și a combaterii evaziunilor fiscale.

ConducereModificare

  • Ministru
  • Secretar general – Iurie Pașinschi
  • Secretar de stat – Tatiana Ivanicichina
  • Secretar de stat – Dorel Noroc
  • Secretar de stat – Gabriela Cuneva

StructurăModificare

Conducerea Ministerului Finanțelor este exercitată de ministrul Finanțelor - Ion Chicu (numit în funcție la 10 decembrie 2018), care în procesul de dirijare a activitații este sprijinit de un secretar general de stat: Gabriela Cuneva (numită în funcție la 11 februarie 2019) și 4 secretari de stat: Tatiana Ivanicichina (numită în funcție la 7 noiembrie 2017), Viorica Pricop (numită în funcție la 26 decembrie 2017), Veronica Vragaleva (numită în funcție la 7 noiembrie 2017) și Veronica Ursu (numită în funcție la 7 noiembrie 2017). Aceștia sunt numiți sau eliberați din funcție de către Guvernul Republicii Moldova. Totodată, Guvernul aprobă structura și efectivul-limită al ministerului.

Personal, ministrul Finanțelor poartă raspundere pentru îndeplinirea atribuțiilor ministerului, reprezintă ministerul în relațiile cu terții, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau strainătate. Viceminiștrii exercită atribuțiile delegate de ministrul Finanțelor. Totodata, ministrul e responsabil personal pentru modul în care sunt utilizate mijloacele bugetare destinate asigurării activitații ministerului și pentru asigurarea integritații mijloacelor financiare și a bunurilor materiale, aflate la dispoziția ministerului în cauză.

Pentru o informație mai detaliată notăm aici că Ministerul Finanțelor are în subordinea sa Serviciul Fiscal de Stat, Inspecția Financiară, Serviciul Vamal, Agenția Achiziții Publice și Consiliul de supraveghere a activității de audit.

Lista miniștrilor Finanțelor ai Republicii MoldovaModificare

Nume Portret Mandat Note
1 Constantin Tampiza 27 august 1991 4 august 1992
2 Claudia Melnic 4 august 1992 5 aprilie 1994
3 Valeriu Chițan 5 aprilie 1994 22 mai 1998
4 Anatol Arapu   22 mai 1998 12 noiembrie 1999
5 Mihail Manoli 21 decembrie 1999 7 februarie 2002
6 Zinaida Greceanîi   26 februarie 2002 10 octombrie 2005
7 Mihail Pop 12 octombrie 2005 31 martie 2008
8 Mariana Durleșteanu 31 martie 2008 25 septembrie 2009
9 Veaceslav Negruța   25 septembrie 2009 14 august 2013
10 Anatol Arapu   14 august 2013 20 ianuarie 2016
11 Octavian Armașu 20 ianuarie 2016 30 noiembrie 2018
12 Ion Chicu   10 decembrie 2018 8 iunie 2019
13 Natalia Gavrilița   8 iunie 14 noiembrie 2019
14 Sergiu Pușcuța 14 noiembrie 2019 31 decembrie 2020 viceprim-ministru

Legături externeModificare