Ministerul Finanțelor (Republica Moldova)

Ministerul Finanțelor
Emblema Guvernului Republicii Moldova.png
Primul ministruConstantin Tampiza
Ministru actualDumitru Budianschi
Fondat27 august 1991
Prezență onlinemf.gov.md

Ministerul Finanțelor (MF) este organul central de specialitate al administrației publice, care elaborează și promovează politica unică de formare și de gestionare a finanțelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice. În activitatea sa, Ministerul Finanțelor se conduce de Constituția Republicii Moldova, legile Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, rezoluțiile Parlamentului, ordonanțele, deciziile, dispozițiile și hotărârile Guvernului.

ObiectiveModificare

Pornind de la obiectivele programului său de activitate, Ministerul Finanțelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare și contabilitate, elaborează previziuni pe termen mediu și lung cu privire la resursele financiare, găsește soluții de reformă a finanțelor publice, asigură încasări și plăți către bugetul de stat. Ministerul elaborează și promovează, de asemenea, proiectul legii bugetare anuale și, dacă este necesar, proiectele de legi pentru modificarea și completarea legii bugetului anual de stat.

Pe de altă parte, această structură de stat realizează executarea bugetului de stat, a bugetelor unităților administrativ-teritoriale, a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat și a veniturilor fondului asigurărilor de sănătate obligatorii de asistență medicală. Contractarea și garantarea împrumuturilor de stat pe piața financiară internă și externă, în limitele competențelor stabilite de lege, gestionarea și monitorizarea datoriilor interne și externe ale Guvernului, sunt, de asemenea, legate de funcțiile Ministerului Finanțelor.

În același timp, Ministerul Finanțelor participă direct la elaborarea politicii vamale a statului, a politicii și evaluării ofertelor în domeniul investițiilor realizate din fondurile bugetului de stat, precum și din contul surselor externe. De asemenea, este responsabil pentru implementarea Planului de acțiuni Republica Moldova - Uniunea Europeană.

În numele statului, Ministerul Finanțelor participă la încheierea de acorduri bilaterale și multilaterale în vederea promovării și protejării investițiilor, evitării dublei impuneri și combaterii evaziunii fiscale.

StructurăModificare

Ministrul finanțelor este responsabil de îndeplinirea sarcinilor ministerului, reprezentând ministerul în relațiile cu terții, precum și cu persoanele juridice și fizice din țară sau din străinătate. Secretarii de stat exercită competențele delegate de ministrul finanțelor. În același timp, ministrul este responsabil pentru modul în care se utilizează mijloacele bugetare destinate să asigure activitatea ministerului și să asigure integritatea mijloacelor financiare și a activelor materiale la dispoziția ministerului.

Instituții subordonate Ministerului Finanțelor:

  • Serviciul Fiscal de Stat
  • Serviciul Vamal
  • Agenția Achiziții Publice
  • Inspecția financiară

ConducereModificare

  • MinistruDumitru Budianschi
  • Secretar general – Dina Roșca
  • Secretar de stat – Vladimir Arachelov
  • Secretar de stat – Ion Gumene

Lista miniștrilor Finanțelor ai RMModificare

Nume

(naștere–deces)

Portret Mandat Observații Guvern
1 Constantin Tampiza

(1947–)

  27 august 1991 4 august 1992 Muravschi

Sangheli I

2 Claudia Melnic   4 august 1992 5 aprilie 1994 Sangheli I
3 Valeriu Chițan

(1955–)

  5 aprilie 1994 22 mai 1998 Sangheli II

Ciubuc I

4 Anatol Arapu

(1962–)

  22 mai 1998 21 decembrie 1999 Ciubuc II

Sturza

5 Mihail Manoli

(1954–)

  21 decembrie 1999 7 februarie 2002 Braghiș

Tarlev I

6 Zinaida Greceanîi

(1956–)

  26 februarie 2002 10 octombrie 2005 Tarlev I

Tarlev II

7 Mihail Pop

(1955–)

  12 octombrie 2005 31 martie 2008 Tarlev II
8 Mariana Durleșteanu

(1971–)

  31 martie 2008 25 septembrie 2009 Greceanîi I

Greceanîi II

9 Veaceslav Negruța

(1972–)

  25 septembrie 2009 14 august 2013 Filat I

Filat II

Leancă

10 Anatol Arapu

(1962–)

  14 august 2013 20 ianuarie 2016 Leancă

Gaburici

Streleț

11 Octavian Armașu

(1969–)

  20 ianuarie 2016 30 noiembrie 2018 Filip
12 Ion Chicu

(1972–)

  10 decembrie 2018 8 iunie 2019
13 Natalia Gavrilița

(1977–)

  8 iunie 14 noiembrie 2019 Sandu
14 Sergiu Pușcuța

(1972–)

  14 noiembrie 2019 31 decembrie 2020 viceprim-ministru Chicu
15 Dumitru Budianschi

(1961–)

  din 6 august 2021 Gavrilița

Legături externeModificare