Ministerul Sportului (România)

Ministerul Tineretului și Sportului
Ministru actualMarius-Alexandru Dunca Modificați la Wikidata
Fondatianuarie 1990
Prezență onlinesite web oficial Modificați la Wikidata

Ministerul Tineretului și Sportului a fost organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, având rol de sinteză și de coordonare a aplicării strategiei și politicilor în domeniul tineretului și sportului. Ministerul Sportului a fost desființat, iar în locul său a fost înființată Agenția Națională pentru Sport.

Începând cu data de 19 ianuarie 2013, prin publicarea H.G. nr. 11/09.01.2013  în Monitorul Oficial nr. 42 din 19.01.2013, se înființează Ministerul Tineretului și Sportului și se abrogă H.G. 141/ 2010 cu modificări și completări ulterioare privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Sport și Tineret.

Informații cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului pot fi accesate la următorul link (începând cu pagina 9):

Descarcă aici HG nr. 11/09.01.2013 Arhivat în , la Wayback Machine.

Conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ministerului Tineretului și Sportului, obiectivele strategice ale M.T.S. sunt:

– elaborarea politicilor și măsurilor privind atragererea Fondurilor Europene;

– întărirerea disciplinei economico-flnanciare;

– elaborarea politicilor de personal;

– elaborarea politicilor privind descentralizarea;

Art.4. Pentru atingerea obiectivelor strategice din domeniile sportului și tineretului Ministerul Tineretului și Sportului are următoarele atribuții generale:

a)  asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniile tineretului și sportului; fundamentează și propune Guvernului politici în domeniile tineretului și sportului;

b)   inițiază, elaborează ori, după caz. avizează proiecte de acte normative. în vederea realizării obiectivelor strategice și a politicilor în domeniile tineretului și sportului;

c)asigură administrarea bunurilor proprietate publică și/sau privată a statului încredințate, potrivit prevederilor legale pentru desfășurarea activității aferente domeniilor de tineret și sport în mod direct și prin unitățile din subordine;

d)   asigură. în numele statului român, în condițiilc legii, reprezentarea pe plan intern și internațional în domeniile tineretului și sportului;

e)   asigură urmărirea aplicării și controlul respectării legilor și a celorlalte acte normative din domeniile tineretului și sportului;

i) colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice și persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine:

g)    asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate, precum și promovarea de noi acorduri.

Organizare

modificare

Unități care funcționează în subordinea Ministerul Sportului:

  • Direcții Județene Pentru Sport și Tineret
  • Complexuri Sportive Naționale
  • Cluburi Sportive
  • Case de Cultură ale Studenților
  • Complexul Cultural-Sportiv Studențesc Tei
  • Centrul Național de Formare și Perfecționare al Antrenorilor
  • Institutul Național de Cercetare pentru Sport
  • Muzeul Sportului

Numiri în funcție ai miniștrilor

modificare

Ministrul tineretului și sportului

modificare
  1. ^ Decretul 611 din 28 decembrie 2000[nefuncțională], legestart.ro, accesat la 3 ianuarie 2010
  2. ^ Decretul 1360 din 22 decembrie 2008[nefuncțională], legestart.ro, accesat la 3 ianuarie 2010

Legături externe

modificare