Deschide meniul principal
Guvernul României
Sigla guvernului României versiunea 2016 cu coroană.png
Sigla Guvernului României
Prezentare generală
Înființat1862
StatRomânia
LiderPrim-ministru
Desemnat dePreședinte
Responsabil în fațaParlamentului României
SediuPalatul Victoria
București
Site webhttp://gov.ro
Flag of Romania.svg
România
Autoritatea legislativă în România:
Parlament format din:
Camera Deputaților
Senat
Autoritatea executivă în România:
Președintele
Guvernul
Autoritatea judecătorească în România:
Înalta Curte de Casație și Justiție
Curțile de apel
Tribunalele
Judecătoriile
Consiliul Superior al Magistraturii
Ministerul Public
Sursa: Constituția României

Guvernul României reprezintă, conform Constituției, puterea executivă în România împreună cu președintele. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament.

România
Coat of arms of Romania.svg

Acest articol face parte din seria:
Politica și conducerea
României
Politica altor țări • 

Guvernul se compune din un lider numit prim-ministru și un număr variabil de miniștri care conduc ministere specializate pe anumite domenii, cu numeroase agenții și instituții cu diferite grade de subordonare în cadrul executivului. Guvernul României ocupă în București, ca sediu al activităților sale Palatul Victoria.

Prezentare generalăModificare

Cabinetul actualModificare

Guvernul actual este condus de Viorica Dăncilă, care a fost desemnată Prim-ministru al României la data de 29 ianuarie 2018 de președintele României Klaus Iohannis[1] în urma schimbarii guvernului Mihai Tudose de către Partidul Social Democrat[2][3]. La data de 29 ianuarie 2018 a primit votul de încredere al parlamentului, înlocuind astfel guvernul condus de Mihai Tudose. Acesta constă în 28 de ministere, cabinet suplimentat cu 2 ministere în raport cu guvernul precedent. Toți membrii sunt afiliați politic.

NumireModificare

Numirea guvernului se face de Președintele României pe baza votului de încredere acordat de către parlament. Nominalizarea candidatului pentru postul de premier se face de către președinte după consultări cu partidele politice ori coaliția care deține majoritatea în parlament. După nominalizarea acestuia, candidatul trebuie să propună un program de guvernare și o listă completă de propuneri pentru posturile ministeriale într-un termen de 10 zile. Acest termen nu este o dată limită strictă, deși reprezintă perioada optimă pentru înființarea unui guvern legal competent. Expirarea acestui interval îi poate acorda Președintelui dreptul de a-și revoca propunerea, deși acest lucru nu e obligatoriu.[4]

Odată aceste sarcini îndeplinite premierul desemnat solicită Parlamentului, în ședință comună, votul de încredere. După consultarea președinților celor două camere și a liderilor grupurilor parlamentare, președintele poate dizolva Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări.[5]

Când Parlamentul își acordă votul de încredere, programul de guvernare devine oficial, membrii își încep mandatul conform legii după depunerea jurământului de loialitate față de țară.[6]

Programul de guvernareModificare

Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază Programul de guvernare acceptat de Parlament.[7] Programul de guvernare este un document politico-administrativ, care stabilește principiile, orientările și pașii necesari pe care Guvernul intenționează să îi pună în aplicare în timpul mandatului său, în toate domeniile de activitate. Pentru a atinge obiectivele prevăzute în programul de guvernare, Guvernul român îndeplinește funcțiile de consolidare, reglare, administrare, reprezentând și exercitând autoritatea statală.

Strategii, politici, programeModificare

Guvernul aprobă strategii, politici și programe administrative, reprezentând modalități de îndeplinire a Programului de guvernare precum și modalități de realizare a funcțiilor instituției, ca autoritate publică a puterii executive, cu rolul de a asigura funcționarea echilibrată și dezvoltarea sistemului național economic și social, precum și racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condițiile promovării intereselor naționale.[7]

RolModificare

Rolul Guvernului este reglementat de Constituție și de legi relevante. Guvernul „exercită conducerea generală a administrației publice”[8], elaborează strategii pentru a implementa platforma guvernamentală, exercită inițiativa legislativă, negociază tratate internaționale,[9] reprezintă statul român atât intern cât și extern, numește prefecții[10] și prezintă informații și documente Camerelor Parlamentului, la cerere.[11]

Relația cu ParlamentulModificare

Parlamentul României reprezintă singura instituție a statului român care exercită control asupra Guvernului prin intermediul unui mecanism de întrebări, interpelări și comisii de anchetă parlamentare cât și a circuitului obligatoriu de informare și documentare a parlamentului. Camerele Parlamentului (Camera Deputaților sau Senatul) pot depune moțiuni simple față de activitatea guvernului sub forma unor interpelări[12] și inclusiv moțiuni de cenzură, cu rol de retragere a votului de încredere acordat guvernului.[13]

Printr-o lege specială de abilitare, Guvernul poate emite ordonanțe, care au aceeași putere legală ca legile obișnuite. Ordonanțe sunt o formă de delegare legislativă, și pot necesita aprobarea în Parlament dacă legea de abilitare prevede acest lucru. În situații extraordinare, în care reglementarea nu poate fi amânată, Guvernul poate emite ordonanțe de urgență, care nu necesită legi de abilitare, ci trebuie să fie supuse aprobării în Parlament înainte de intrarea în vigoare.[14]

StructurăModificare

 
Palatul Victoria, situat în Piața Victoriei din București, este sediul Guvernului.

Constituția stabilește pozițiile de Prim-ministru al României și cea de Ministru. Alte funcții din cadrul aparatului executiv sunt stabilite prin legi organice. Aceste legi permit existența unor funcții ca vicepremier, ministru de stat și ministru-delegat cu însărcinări speciale.[15] „Ministrul de stat” este o poziție superioară, care coordonează activitatea ministerelor aflate în subordinarea Prim-ministrului.[16]

Prim-ministrul este liderul Guvernului și îi coordonează activitatea. Biroul prim-ministrului constă în cabinetul Prim-ministrului, format la rândul lui din secretari de stat și consilieri de stat.

Aparatul de lucru al GuvernuluiModificare

Aparatul de lucru al Guvernului este alcătuit din aparatul de lucru al prim-ministrului, Secretariatul General al Guvernului, departamente și alte asemenea structuri organizatorice cu atribuții specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.[17]

Cancelaria Prim-ministrului

Structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a prim-ministrului, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de șeful Cancelariei, cu rang de ministru, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. În cadrul Cancelariei Prim-ministrului își desfășoară activitatea unul sau mai mulți secretari de stat și consilieri de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.[18]

Secretariatul General al Guvernului

Instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum și, după caz, de unul sau mai mulți secretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. Secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum și pentru instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului, a prim-ministrului și a Secretariatului General al Guvernului.[18]

Departamentul pentru Relația cu Parlamentul

Structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, care are calitatea de ordonator terțiar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.[18]

Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat

Structură cu personalitate juridică, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine, care are calitatea de ordonator secundar de credite. În cadrul departamentului funcționează unul sau mai mulți secretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.[18]

Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF

Structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un șef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terțiar de credite. Departamentul pentru Lupta Antifraudă - DLAF este instituția de contact cu Oficiul European de Lupta Antifraudă - OLAF și asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligațiilor ce revin României privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având atribuția de control al obținerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente.[18]

Corpul de control al prim-ministrului

Structură fără personalitate juridică în subordinea prim-ministrului, condusă de un secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Corpul de control al prim-ministrului controlează și urmărește activitatea ministerelor și serviciilor publice deconcentrate ale acestora, instituțiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale și instituțiilor financiar-bancare cu capital majoritar său integral de stat.[18]

Corpul de control al prim-ministrului controlează activitatea instituțiilor publice subordonate autorităților administrației publice locale, cu respectarea dispozițiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum și organizarea și funcționarea autorităților administrației publice locale.[18]

Departamentul pentru Relații Interetnice

Structură fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului și în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiți, respectiv eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului, și finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.[18]

MinistereModificare

Articolul principal: Guvernul Viorica Dăncilă

Ministerele sunt organe de specialitate ale administrației publice centrale care realizează politica guvernamentală în domeniile de activitate ale acestora.[19] Guvernul României este format din 24 de ministere.[20]

Minister Ministru Partid
Prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă Partidul Social Democrat (România)
Viceprim-ministru; Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Daniel Suciu Partidul Social Democrat (România)
Viceprim-ministru; Ministerul Mediului Grațiela Leocadia Gavrilescu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
Viceprim-Ministru; Ministrul pentru Implementarea Parteneriatelor Strategice ale României Ana Birchall Partidul Social Democrat (România)
Viceprim-ministru Eugen Orlando Teodorovici - interimar Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Afacerilor Interne Mihai Fifor (interimar) Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Afacerilor Externe Ramona Mănescu Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
Ministerul Apărării Naționale Gabriel Leș Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Finanțelor Publice Eugen Orlando Teodorovici Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Justiției Ana Birchall Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Petre Daea Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice Valer-Daniel Breaz (intermiar) Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Muncii și Justiției Sociale Marius Budăi Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Economiei Niculae Bădălău Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Energiei Anton Anton Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
Ministerul Transporturilor Răzvan Cuc Partidul Social Democrat (România)
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ștefan Radu Oprea Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Sănătății Sorina Pintea Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Culturii și Identității Naționale Daniel Breaz Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Apelor și Pădurilor Ioan Deneș Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Cercetării și Inovării Nicolae Burnete Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale Alexandru Petrescu Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Tineretului și Sportului Ioana Bran Partidul Social Democrat (România)
Ministerul Turismului Bogdan Gheorghe Trif Partidul Social Democrat (România)
Departamentul de Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni Natalia-Elena Intotero Partidul Social Democrat (România)
Departamentul pentru Relația cu Parlamentul Viorel Ilie Partidul Alianța Liberalilor și Democraților
Miniștri delegați
Ministrul delegat pentru Fondurile Europene George Ciamba Partidul Social Democrat (România)

PrefecturiModificare

Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local. În această calitate prefectul răspunde de aplicarea politicii Guvernului în unitățile administrativ-teritoriale, având obligația de a asigura executarea actelor Guvernului, precum și pe cele ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor.[21]

Prefectul conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale și exercită controlul asupra legalității actelor administrative ale consiliului local, ale primarului, ale consiliului județean și ale președintelui consiliului județean.[21]

Guvernul numește câte un prefect în fiecare județ și în municipiul București.[21]

Instituții subordonateModificare

Acestea sunt organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului, conduse de secretari de stat sau asimilați ai acestora, a căror înființare și/sau funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului.[18]

Procesul legislativModificare

Ședințele Guvernului se convoacă și sunt conduse de primul-ministru. Guvernul se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, pentru a dezbate problemele politicii interne și externe sau aspecte de conducere generală a administrației publice.[22] Agenda de lucru a ședinței Guvernului cuprinde:

 • proiecte de acte normative (proiecte de lege, proiecte de ordonanțe și de hotărâri)
 • rapoarte
 • note, note-mandat
 • memorandumuri
 • puncte de vedere
 • informări și alte documente, în funcție de necesități și de solicitări

Agenda de lucru a Guvernului este structurată în două părți și poate conține și liste suplimentare, cu aprobarea prim-ministrului.[22]

Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe (simple și de urgență). Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele și în condițiile prevăzute de aceasta.[22]

Circuitul decizional

Circuitul procesului decizional al proiectelor de documente de politici publice și al proiectelor de acte normative este structurat în două etape:[22]

 1. reuniunea pregătitoare a ședinței Guvernului, care asigură coordonarea procesului de elaborare, consultare și avizare pentru documentele de politici publice și acte normative la nivel interministerial;
 2. ședința Guvernului, care marchează încheierea procesului decizional, prin adoptarea/aprobarea sau respingerea acestor proiecte.

AutoreglareModificare

Legea avertizorului public (nr. 571 din 2004) permite oricărui angajat de la stat să reclame ilegalitățile comise în cadrul instituției respective și îi asigură protecția.[23]

Cronologia prim-miniștrilor României după 1989Modificare

Această cronologie conține prim-miniștrii care au activat în perioada postcomunistă (26 decembrie 1989 — prezent).

Viorica DăncilăMihai TudoseSorin GrindeanuDacian CioloșSorin CîmpeanuVictor PontaMihai Răzvan UngureanuCătălin PredoiuEmil BocCălin Popescu-TăriceanuEugen BejinariuAdrian NăstaseMugur IsărescuAlexandru AthanasiuRadu VasileGavril DejeuVictor CiorbeaNicolae VăcăroiuTheodor StolojanPetre Roman 

Vezi șiModificare

NoteModificare

 1. ^ Președintele României Klaus Werner Iohannis (). „Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis”. România. Accesat în . 
 2. ^ Aurelia Rusu (). „Proces Verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaților” (PDF). Biroul Electoral Central. Accesat în . 
 3. ^ Aurelia Rusu (). „Proces Verbal privind rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat” (PDF). Biroul Electoral Central. Accesat în . 
 4. ^ Constituția României, art. 103
 5. ^ Constituția României, art. 89
 6. ^ Constituția României, art. 104
 7. ^ a b „Obiective”. Guvernul României. 
 8. ^ Legea nr. 90/2001, art. 11
 9. ^ Constituția României, art. 91
 10. ^ Constituția României, art. 123
 11. ^ Constituția României, art. 111
 12. ^ Constituția României, art. 112
 13. ^ Constituția României, art. 113
 14. ^ Constituția României, art. 115
 15. ^ Legea nr. 90/2001, art. 3
 16. ^ Legea nr. 90/2001, art. 54
 17. ^ Legea nr. 90/2001, art. 20
 18. ^ a b c d e f g h i „Aparatul de lucru al Guvernului”. Guvernul României. 
 19. ^ Legea nr. 90/2001, art. 34
 20. ^ Decretul nr. 857/2015 pentru numirea Guvernului României
 21. ^ a b c Legea nr. 90/2001, art. 30
 22. ^ a b c d „Procesul legislativ”. Guvernul României. 
 23. ^ Legea nr. 571/2004, legislatie.resurse-pentru-democratie.org, accesat la 23 septembrie 2016

Legături externeModificare