Un tratat este un acord în legea internațională conclus între două entități internaționale, două state și organizații internaționale. Tratatele pot avea nume diferite: tratate, acorduri internaționale, protocoale, convenții, schimb de scrisori, etc.; dar totuși toate acestea sunt tratate și regulile rămân constante independent de numele documentului.

Tratatele pot fi comparate cu contracte: ambele reprezintă mijloace prin intermediul cărora doi participanți își asumă unele obligații, și membrul care nu respectă aceste obligații poate fi pedepsit pentru nerespectarea înțelegerii. Principiul central a legei de tratate este pacta sunt servanda--"pactele trebuie respectate."