Munții Perșani

Localizarea Munţilor Perşani pe harta ţării
Măgura Codlei

Munții Perșani (în germană Geisterwald) sunt o grupă muntoasă a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Măgura Codlei, având 1.292 m.

AșezareModificare

Munții Perșani sunt situați în SV Carpaților Orientali, extinși pe direcția NNE-SSV, limitează partea de V a Depresiunii Brașov. În extremitatea de SV intrâ în contact cu munții Țagla, prin intermediul depresiunii Sinca. Cuprinși între meridianele de 25°15' și 25°40' longitudine estică și paralelele de 45°35' și 46°15' latitudine nordică, acești munți se întind pe o suprafață de cca 1.000 km2

SubdiviziuniModificare

În cadrul Munților Perșani se individualizează 4 compartimente:

  1. Munții Poiana Mărului, cuprinși între valea Bârsa Groșetului la S și valea Hamaradia și pasul Perșani la N, cu o altitudine maximă de 1.292 m în Vf. Măgura Codlei;
  2. Munții Bogatei, situați între valea Hamaradia la S și defileul Oltului de la Racoș la N, în interiorul celui de al doilea mare cot al Oltului, cu o altitudine maximă de 1.104 m în Vf. Cetății. Sunt străbătuți de o șosea modernizată (Măieruș-Rupea) care leagă Depresiunea Brașov de Podișul Transilvaniei, traversând Pădurea Bogata (arie protejată de interes național);
  3. Defileul Oltului, o subunitate distinctă.
  4. Munții Vârghișului, extinși la N de valea Oltului, până la contactul cu munții Harghita, cu o altitudine maximă de 1.011 m în Vf. Dugău.

GeologieModificare

Au o structură petrografică complexă, alcătuită din roci cristaline, calcare mezozoice, fliș și aglomerate vulcanice. Prezintă interesante forme carstice (Cheile Vârghișului, peștera Merești, ș.a). În extremitatea de N a munților Perșani, Oltul și-a sculptat, în bazalt, frumosul și sălbaticul defileu de la Racoș.

VegetațieModificare

Pantele munților Perșani sunt acoperite cu păduri de fag și carpen, iar zonele interfluviale (unde se remarcă suprafața de eroziune Poiana Mărului) cu pășuni și fânețe.

BibliografieModificare

  • Dan Ghinea, Enciclopedia Geografică a României, Editura Enciclopedică
  • Mihai Albota, Munții Perșani - Colecția Munții Noștri Editura Sport-Turism,1980

Legături externeModificare