Munții Perșani (în germană Geisterwald) sunt o grupă muntoasă a Carpaților de Curbură, aparținând de lanțul muntos al Carpaților Orientali. Cel mai înalt pisc este Vârful Cetății,la 1.104 metri înălțime.

Localizarea Munților Perșani pe harta țării

Așezare modificare

 
Grupele muntoase din Carpații Orientali
 
Măgura Codlei

Munții Perșani sunt situați în SV Carpaților Orientali, extinși pe direcția NNE-SSV, limitează partea de V a Depresiunii Brașov. În extremitatea de SV intrâ în contact cu munții Țaga, prin intermediul depresiunii Sinca. Cuprinși între meridianele de 25°15' și 25°40' longitudine estică și paralelele de 45°35' și 46°15' latitudine nordică, acești munți se întind pe o suprafață de cca 1.000 km2.

Geologie modificare

Au o structură petrografică complexă, alcătuită din roci cristaline, calcare mezozoice, fliș și aglomerate vulcanice. Prezintă interesante forme carstice (Cheile Vârghișului, peștera Merești, ș.a). În extremitatea de N a munților Perșani, Oltul și-a sculptat, în bazalt, frumosul și sălbaticul defileu de la Racoș.

Vegetație modificare

Pantele munților Perșani sunt acoperite cu păduri de fag și carpen, iar zonele interfluviale (unde se remarcă suprafața de eroziune Poiana Mărului) cu pășuni și fânețe.

Bibliografie modificare

  • Dan Ghinea, Enciclopedia Geografică a României, Editura Enciclopedică
  • Mihai Albota, Munții Perșani - Colecția Munții Noștri Editura Sport-Turism,1980

Legături externe modificare