Paradigmă de programare

O paradigmă de programare este un stil fundamental de programare.

Scurtă prezentare a paradigmelor de programareModificare

O paradigmă permite specificarea unui model de rezolvare a unei probleme.

În implementarea unei soluții, uneori limbajul de programare folosit oferă aceleași mecanisme ca și paradigma folosită. Într-o astfel de situație implementarea metodei si verificarea soluției se face simplu. Se poate spune că paradigma de programare folosită este o clasă de limbaje. În acest sens putem spune că limbajul C include caracteristici ale paradigmelor imperativă și procedurală, iar la acestea limbajul C++ adaugă și caracteristici ale paradigmei de orientare pe obiecte.