Un petabyte este o unitate de măsură a capacității de stocare a datelor care echivalentă cu 2 la puterea 50 (1,125,899,906,842,624) bytes. Este abreviat cu PB.

Număr de baiți (octeți)
Prefixe SI Prefixe binare
(IEC 60027-2)
Nume Simbol Uzual
(Nerecomandat)
Standard
SI
Nume Simbol Valoare
kilobait kB 210
(1024)
103
(1000)
kibibait KiB 210
(1024)
megabait MB 220
(~1048E3)
106
(1000E3)
mebibait MiB 220
(~1048E3)
gigabait GB 230
(~1074E6)
109
(1000E6)
gibibait GiB 230
(~1074E6)
terabait TB 240
(~1100E9)
1012
(1000E9)
tebibait TiB 240
(~1100E9)
petabait PB 250 1015 pebibait PiB 250
exabait EB 260 1018 exbibait EiB 260
zettabait ZB 270 1021 zebibait ZiB 270
yottabait YB 280 1024 yobibait YiB 280
1,125,899,906,842,624 bytes = 10245 = 250 = pebibyte.