Pisania este o inscripție sculptată, de obicei în piatră, sau pictată așezată la intrarea sau pe frontispiciul unor clădiri, cum sunt bisericile, mănăstirile, cetățile și vechile clădiri oficiale.

Inscripția cuprinde de obicei o invocație religioasă, numele ctitorului sau a ctitorilor, data construirii, motivarea zidirii, împrejurările timpului și alte date.

Termenul provine din limba slavonă bisericeasă iar numeroase biserici și mănăstiri au pisania scrisă folosind alfabetul chirilic.