Plebeian

(Redirecționat de la Plebei)


Plebeienii sunt micii proprietarii, meșteșugarii, negustorii din Imperiul Roman. Plebea s-a format din masa populațiilor învinse, al alohtonilor imigrați, al foștilor clienți ai patricienilor.

Plebeienii sunt oameni liberi, nu au nici o îndatorire, dar nu sunt cetățeni de plin drept. Se deosebesc de patricieni prin aceea că nu au propria lor organizare gentilică, dar au zeii "lor" (Ceres, Liber, Libera, Mercur). Cei mai mulți dintre ei locuiau în Nebbia Plebeo, cartier de pe dealul Aventin. Aveau în frunte un tribun.