Pnictogenii sunt elementele chimice din grupa 15 a tabelului periodic: azot, fosfor, arsen, stibiu, bismut și moscoviu.