Podișul Moldovei Centrale

(Redirecționat de la Podișul Central al Moldovei)
Harta fizică a Republicii Moldova

Podișul Moldovei Centrale este un podiș situat în partea centrală a Republicii Moldova, fiind o continuare a Podișului Moldovei situat în partea stângă a Prutului. Are o înclinare generală de la N-V spre S-E. Altitudinile maxime includ și maximele pe țară: Dealul Bălănești - 429 m, Dealul Veverița - 407 m și Dealul Măgura - 389 m.

Având un relief puternic fragmentat, podișul se aseamănă după aspect cu niște munți joși. Pe aceste unități de relief se dezvoltă foarte intens alunecările de teren. Procesele de alunecare și cele de eroziune au determinat răspîndirea largă a hârtoapelor. Alunecările de teren ocupă suprafețe considerabile, afectînd deseori localități, terenuri agricole, căi de transport etc. Pădurile (fag, stejar, arțar, etc) constituie aprox. 40% din suprafața pe ansamblu a masivului.

Legături externeModificare