Polisurile (în greacă veche πόλις, „pólis”, la plural πόλεις, „póleis”) sunt orașele-state care se aflau în Grecia Antică. Cele mai multe polisuri au apărut între secolele IX - VI î.Hr.. Ele erau o formă de organizare social-politică și economică a societății sclavagiste.

Polisurile din Grecia antică au avut mai multe tipuri de guvernare:

  • Monarhia - unele polisuri erau conduse de câte un rege care avea următoarele funcții: comandanți militari, judecători supremi, dar nu pretindeau că sunt fii de zei ca monarhii din Orientul Antic
  • Aristocrația - unele polisuri erau conduse de un număr mai mare de aristocrați
  • Tirania - anumite polisuri erau conduse de câte un tiran care era, de obicei, de partea oamenilor săraci
  • Democrația (demos = popor, kratia = putere) - toți cetățenii (dar nu și femeile și sclavii) aveau drepturi în conducerea cetății, drepturi pe care și le exercitau în cadrul adunării cetățenilor