Prelucrarea limbajului natural

Prelucrarea limbajului natural, sau lingvistica computațională este o știință interdisciplinară, componentă a inteligenței artificiale, ce întrebuințează calculatorul la cercetarea limbajelor umane scrise și vorbite.

Aplicații Modificare

  • Corectarea automată a ortografiilor
  • Rezumarea, traducerea automată; confruntarea a două texte

Vezi și Modificare