Prelucrarea limbajului natural

Prelucrarea limbajului natural, sau lingvistica computațională este o sector interdisciplinar, component al inteligenței artificiale, ce întrebuințează calculatorul la cercetarea limbajelor umane scrise și vorbite. O realizare deosebită în acest sector este ChatGPT.

Aplicații modificare

  • Corectarea automată a ortografiilor
  • Rezumarea, traducerea automată; confruntarea a două texte

Vezi și modificare